arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap inom forskarskolan Agenda 2030

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi utlyser nu en doktorandtjänst i miljövetenskap med fokus på markanvändning för en hållbar framtid, inom forskarskolan Agenda 2030.

Kravprofil


Vi söker en mycket motiverad person med intresse av forskningsfrågor inom markanvändning för en hållbar framtid, vilket även inkluderar frågeställningar kring vatten och urbana miljöer. Du förväntas ha god samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva och utföra projekt. I din ansökan ska du presentera en forskningsidé med tydlig koppling till Agenda 2030. Alla forskningsidéer välkomnas, men utgångspunkten ska vara den holistiska ansatsen inom Agenda 2030 snarare än fokus på individuella hållbarhetsmål. Du presenterar det forskningsområde du vill arbeta inom i form av ett Letter of Intent där du även beskriver din motivation att genomgå en forskarutbildning inom ramarna för den utlysta tjänsten. Hur kan du, genom forskarutbildningen i Miljövetenskap och forskarskolan Agenda 2030, bidra till nyskapande tänkande och gränsöverskridande forskning kopplad till hållbar markanvändning och Agenda 2030? Hur kan dina erfarenheter och färdigheter bidra till det forskningsområde du föreslår?

Urvalskriterier


Allmän kompetens:

- Kvalitet och innehåll i sökandens tidigare skrivna arbeten, till exempel examensarbete
- Relevant utbildningsbakgrund
- Relevant arbetslivserfarenhet

Projektidéns vetenskapliga kvalitet:

- Förmåga att beskriva, kritiskt granska och diskutera det föreslagna forskningsområdet
- Kapacitet till kreativitet och innovativt nytänkande i formuleringen av forskningsfrågor
- Förmåga att uttrycka sig tydligt och tillräckligt detaljerat

Efter intervjuer kommer en utvald toppkandidat bjudas in till CEC för att möta relevanta handledargrupper och diskutera möjliga forskningsprojekt. Diskussionerna ska resultera i att ett projekt väljs ut för fortsatt utveckling av doktorand-handledargruppen.

För att komma i fråga för tjänsten krävs att du har:

- Naturvetenskaplig universitetsexamen på masternivå eller motsvarande
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Anna Ekberg

070-399 70 78


Natascha Kljun

046-222 47 31