arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljöanalytisk kemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  10 maj

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Projektbeskrivning:
Projektet (DANTE) finansieras av forskningsrådet Formas. Det syftar till att identifiera substanser som driver toxicitet i vattenmiljön och att utföra bedömning av effekter som orsakas av komplexa blandningar som finns i miljön. Kemisk förorening av vattenmiljön är ett akut problem både för vattenlevande organismer och för människors hälsa eftersom många vattenförekomster används för dricksvattenproduktion. Tiotusentals kemikalier cirkulerar i miljön och de regulatoriska myndigheterna är i stort behov av att identifiera oönskade substanser eller komplexa blandningar som kan orsaka toxiska effekter.

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en doktorand som kommer att förbättra förståelsen av vad som orsakar toxicitet i vatten på molekylär nivå. För att nå detta mål ska effektdriven analys (EDA) utvecklas och tillämpas, där fraktionering av polära organiska miljöföroreningar, riktad (target and suspect) och förutsättningslös (non-target) screening med hjälp av vätskekromatografi kopplat till högupplöst masspektrometri (LC-HRMS) ingår. Arbetsuppgifterna inkluderar också samarbete med toxikologer, miljöprovtagning, extraktion  av vattenbaserade miljöprover, bearbetning av stora datamängder, dataanalys, statistisk utvärdering och författande av vetenskapliga manuskript på engelska. Du kommer att arbeta i ett internationellt, tvärvetenskapligt team bestående av flera seniora forskare och doktorander. Du kommer också att vara medarbetare i en större forskargrupp med fokus på organisk miljökemi (www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens; www.slu.se/en/cv/karin-wiberg).

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en  masterexamen i analytisk kemi, miljökemi eller motsvarande. Specialisering mot analys av miljöförorening i vatten på spårnivå samt erfarenhet av vätskekromatografi i kombination med masspektrometri (LC-MS) och högupplöst MS (suspect och non-target screening) är mycket värdefulla meriter. Databehandlingsförmåga med statistisk databehandling och grafik, t.ex. R och MATLAB, är också meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (muntliga och skriftliga) krävs.

Placering:

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

1 juli 2021

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-05-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat