arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i mikrodataanalys, vård och hälsa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Är du intresserad av att bidra till framtida forskning om digitala tvillingar för personcentrerad hemsjukvård?  Vi erbjuder nu en fullt finansierad doktorandtjänst i mikrodataanalys.

Ämnes- och forskningsområde
Mikrodataanalys är ett tvärvetenskapligt område som involverar insamling, modellering, sammanställning och tolkning av stora datamängder, tillsammans med underliggande algoritmer, metoder och tekniker, samt dess tillämpning på beslutsfattande. Mikrodataanalys vid Högskolan Dalarna tillämpas främst på hälsa, miljö, energi, transporter, infrastruktur och industri.

Doktorandprogrammet ger bred allmän kunskap och attraktiv specialistkompetens inom Business Intelligence och Business Analytics, vilket öppnar möjligheter för både en akademisk karriär och arbete inom t.ex. forskningsinstitut, ledning eller konsultation. Programmet lämpar sig för sökande med examen på avancerad nivå inom discipliner som datavetenskap, informatik, teknik, statistik, ekonomi eller geografi.

Projektets ämne


Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en digital tvilling för personcentrerad hemsjukvård.  Den digitala tvillingen kommer att vara en virtuell representation av klienter, deras hem och hemvårdstjänster för att stödja individuell bedömning, planering, beslutsfattande, utförande av tjänster och uppföljning.

Avhandlingen kommer att fokusera på tre huvuduppgifter. Den första kommer att bestå av att designa och implementera ett sensornätverk för att samla in kropps- och miljödata. I det andra steget kommer dessa data att användas för att bygga en virtuell modell (den digitala tvillingen i sig) av individen och hans / hennes miljö. Flera maskininlärningsalgoritmer kommer att testas för att skapa modellerna, simulera olika scenarier och göra förutsägelser.  Slutligen ska ett användarvänligt användargränssnitt utvecklas för att säkerställa en god användbarhet av systemet för både socialtjänst och patienter.

Som doktorand kommer du främst att fokusera på dina studier och din forskning. 20% av din tid kan också spenderas på avdelningsuppgifter, ofta undervisning, vid fakulteten för data- och informationsvetenskap.

Kvalifikationer

För att bli antagen till forskarutbildning i mikrodataanalys krävs att den sökande uppfyller både allmänna och särskilda behörighetskrav och har den förmåga som krävs för att kunna dra nytta av doktorandstudier inom detta område.

Grundläggande behörighet

Behörighetskraven för antagning till forskarutbildning är följande:

1. Examen på masternivå

2. Slutförande av 240 högskolepoäng varav 60 på avancerad nivå

3. Motsvarande färdigheter förvärvade på annat sätt i antingen Sverige eller annat land.

Särskild behörighet

Särskilda behörighetskrav förutsätter att den sökande med fullgjort minst fem kurser inom följande ämnen:

Databassystem – 7,5 hp

Dataanalys och statistik – 7,5 hp

Artificiell intelligens – 7,5 hp

Programmering – 7,5 hp

Matematik – 7,5 hp

Nationalekonomi – 7,5 hp

Optimeringstekniker eller sannolikhetsteori – 7,5 hp

Beslutsteori – 7,5 hp

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras utifrån kriterierna i den allmänna studieplanen.

Kandidater med bakgrund inom datavetenskap, inklusive programmering, webbaserade databaser, trådlösa sensornätverk, sakernas internet, användarupplevelse och maskininlärning prioriteras. Arbetskunskap om Python, kommunikationsprotokoll, systemintegration och  maskininlärningsbibliotek krävs. Kunskaper i matematisk modellering, styrning och signalbehandling är meriterande.

 För att lyckas som doktorand behöver du kunna samarbeta väl med andra, vilket innefattar att både dela med dig av dina kunskaper och vara öppen för vägledning och handledning av andra. Du behöver också vara en motiverad självstartare som kan ta initiativ och arbeta självständigt mot ett långsiktigt mål.

Engelska språkkunskaper, både skriftliga och muntliga, är ett måste, och svenska språkkunskaper är en tillgång.  Bedömningen av kandidaterna baseras också på tidigare studieresultat och självständigt arbete på masternivå.

Anställningen


Doktorandtjänsten är en heltidsanställning (visstidsanställning) enligt högskoleförordningen (5 kap). Lön enligt lokalt kollektivavtal. Högskolan Dalarna ligger i två städer, Falun och Borlänge där placeringen i första hand är i Borlänge.

Doktorandtjänsten är tillgänglig för europeiska och icke-europeiska medborgare.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar


Din ansökan ska innehålla:
 • Personligt brev och CV
 • Kopior av examensbevis och betyg
 • Tidigare självständigt skrivande såsom avhandling
 • Forskningsutlåtande (1-2 sidor där du förväntas reflektera över forskningsämnet och dina kunskaper och intresse för området)
 • Två akademiska referenser
 Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-08-07.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

 

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är cirka 850 anställda, 17 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat