arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i mikrobiologi, biogasproduktion

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Doktorand i mikrobiologi. Ett forskningsprojekt om att öka biogasproduktion med mikrobiologiska strategier

Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Innehållsbeskrivning:


Vi söker en doktorand inom området anaerob mikrobiologi och bioteknik. Projektet fokuserar på att öka kunskapen samt att finna lösningar för att öka produktionen av biogas genom att förbättra mikrobiell nedbrytning av syror. I många biogassystem bryts syror ned av olika mikroorganismer i ett s.k. syntroft samarbete. Dessa mikroorganismer är starkt beroende av att cellerna har en nära kontakt och många organismer har utvecklat smarta mekanismer för att komma nära samarbetande partners genom att bilda flockar eller biofilm.

I detta projekt kommer du att undersöka mikrobiella mekanismer för flockbildning och bidra till vår pågående forskning att öka kunskapen om syntrofa interaktioner i biogassystem. Du kommer också att delta i utvecklingen av en ny odlingsteknik för mikrobiella studier på makronivå. Denna teknik kommer att användas för att kombinera mikroskopiska och molekylära analyser för att studera mikrobiell flockbildning och dess påverkan på omvandlingshastigheten av syror till biogas. Utifrån screeningtester kommer sedan olika parametrar att utvärderas i labskaliga biogasreaktorer. Arbetet kommer att omfatta anaeroba odlingstekniker, analys av metagenom- och metatranskriptom och bildanalyser. Drift av labskaliga biogasreaktorer kommer också att vara en viktig del av projektet. Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om anaeroba mikroorganismer som kommer att användas för att utveckla tillämpbara verktyg för att öka produktionen av biogas.

Projektet finansieras av vetenskapsrådet (VR) och du kommer att vara verksam i forskargruppen Anaerob Mikrobiell Bioteknik (AMB) vid SLU i Uppsala under handledning av Dr. Maria Westerholm (https://www.slu.se/cv/maria-westerholm2/). I handledargruppen ingår ytterligare forskare från SLU och från Tekniska verken i Linköping AB med koppling till industriell biogasproduktion.

Kvalifikationer:


Sökande bör ha en magisterexamen eller motsvarande inom området mikrobiologi, teknisk biologi, bioteknik eller liknande. Du ska vara motiverad med ett starkt intresse för mikrobiologi, bioteknik och förnybar energiproduktion. Dokumenterad erfarenhet av molekylärt arbete och bioinformatik är meriterande, likaså kunskaper om biogasprocessen, odling av anaeroba mikroorganismer samt erfarenhet av programmering. Du ska ha goda kunskaper i att läsa vetenskaplig engelska och att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper såsom förmåga till kommunikation och samarbete i grupp samt förmåga till analys och självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala, Sverige

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-09-01.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Försörjningsform: Anställning som doktorand

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat