arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Proojekttitel: Att förstå och förutsäga tumör och normal vävnadsreaktion på kemoradioterapi hos patienter med tjock- och ändtarmscancer

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Målet med detta projekt är att utvärdera tjock-och ändtarmscancerbehandling från början innan behandling samt med lång uppföljning. Vi kommer att undersöka tumörens mikromiljö för att förstås tumörsvaret vid preoperativ behandling. Även om en majoritet av patienterna idag överlever sin cancer är den behandlingsrelaterade sjukligheten avsevärd med komplikationer hos upp till 50% av patienterna. Vi kommer att fokusera på patientrelaterade utfallsmått för att om möjligt korrelera dem till molekylära fynd.

Metoder och genomförande: Vi kommer att använda tre studier, en translationell studie med biopsimaterial från patienter före och efter behandling, en longitudinell kohortstudie med biopsimaterial och kliniska data och patientrapporterade utfallsmått samt en longitudinell livskvalitetsstudie som sträcker sig över fem år. Den första studien har startat nyligen, de övriga två är väl på väg och det gör det möjligt att analysera data under de närmaste åren. Doktoranden kommer att arbeta med att samla in prover, samt att analysera dessa med flerfärgs FACS och immunohistokemi samt molekylärbiologiska metoder. Doktoranden kommer också att lära sig att arbeta med olika större kliniska datamaterial tillsammans med doktorander med klinisk kompetens samt delta i analys av livskvalitetsdata.

Betydelse: Detta projekt har en sann translationell ansats och kommer att kombinera inhämtade kliniska data från patienter med insamlade vävnadsprover. För doktoranden kommer projektet att innebära en god möjlighet till att inskaffa en bred kompetens inom såväl laborativ som klinisk forskning. Det långsiktiga målet med projektet är effektivare och skräddarsydda behandlingar.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Eva Angenete, professor, telefon: 0760-514441, e-post: eva.angenete@gu.se
Biträdande handledare Ulf Yrlid, docent, e-post: ulf.yrlid@microbio.gu.se  
Biträdande handledare Peter Falk, e-post: peter.falk@surgery.gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-03   

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.