arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 april

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Identifiering av kombinatoriska ALK-behandlingsmål med en systembiologisk strategi

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: ALK är en tyrosinkinasreceptor som är ett kliniskt mål i cancer. ALK identifierades ursprungligen som ett fusionsprotein med nukleofosmin (NPM) i anaplastiskt storcellelymfom (ALCL). Många onkogena ALK-varianter har beskrivits i olika tumörtyper, inklusive inflammatoriska myofibroblastiska tumörer (IMT) och icke-småcelliga lungcancer (NSCLC). Vid neuroblastom aktiveras ALK med punktmutationer, främst i kinasdomänen. Mutationer och omarrangemang i ALK aktivera receptorn och nedströms signalvägar. Tyrosinkinashämmare (TKI) som riktar sig mot ALK är för närvarande i klinisk användning för behandling av ALK-positiva NSCLC-patienter. Monoterapi med ALK TKI har varit mindre uppmuntrande hos neuroblastompatienter med ALK-förändringar, vilket väcker frågan om kombinatorisk behandling kan vara mer effektiv. Identifiering av mål för kombinatorisk terapi och relevanta biomarkörer kräver en grundlig förståelse av den underliggande signaleringsdynamiken. För att få djupare insikter i denna signaleringsdynamik krävs en systembiologisk strategi. Genom att integrera data från olika (hög genomströmning) experiment och offentligt tillgängliga (signalering) data syftar systembiologi till att förstå systemets egenskaper genom att fokusera på vägar snarare än enstaka gener. I detta avseende tar det ett mer holistiskt tillvägagångssätt, till skillnad från den klassiska gencentrerade reduktionistiska metoden.

Det övergripande målet med detta doktorandprojekt är att bättre förstå effekterna av olika molekylära störningar på dynamiken i ALK-signalering och använda dessa nya insikter för att identifiera kombinatoriska behandlingsalternativ i ALK-positiva tumörer. För att uppnå detta mål använder doktorandprojektet en stegvis systembiologisk strategi, med ökande nivåer av komplexitet. Projektet har ett starkt fokus på bioinformatik, men framgången beror kritiskt på dagliga interaktioner med våtlaboratoriet. Vidare kommer nya fynd i varje steg i projektet att utvärderas för validering av våtlaboratorium. Detta är ett samarbetsprojekt med universitetet i Gent, Belgien och doktoranden kommer att tillbringa tid både i Göteborg och Gent.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Ruth Palmer, professor, institutionen för biomedicin,
telefon: 031-786 3906, e-post: ruth.palmer@gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-06-30 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat