arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Stroma-immunologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Betydelsen av stromaceller för östrogens påverkan på immunresponser vid artrit

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Syftet med detta doktorandprojekt är att identifiera vilken roll lymfkörtlarnas stromaceller spelar för östrogens (17beta-estradiol) anti-inflammatoriska effekt vid reumatoid artrit (RA). RA är en autoimmun sjukdom om orsakar ledinflammation och benskörhet. Kvinnor insjuknar ofta i samband med klimakteriet då nivåerna av östrogen sjunker. Det är tidigare visat att behandling med östrogen förbättrar sjukdomsförloppet vid RA genom att minska inflammation och motverka benskörhet. Östrogenbehandling är dock olämpligt som terapi på grund av bieffekter. Det långsiktiga målet med vår forskning är att identifiera de mekanismer som är involverade i östrogens skyddande effekt vid RA för att möjliggöra utveckling av effektivare terapier.

T celler som kan producera proteinet IL-17 (Th17 celler) har en aktivt pådrivande roll vid artrit. Th17 celler har förmågan att öka ledinflammation samt att stimulera utmognad av osteoklaster, en cell som bryter ned skelettet. Studier från vår grupp tyder på att de gynnsamma effekterna av östrogen vid artrit innefattar minskad migration av Th17 celler ut från lymfkörtlarna och in i lederna. De specifika mekanismerna involverade i denna effekt är dock fortfarande okända och behöver klargöras.

Fibroblastic reticular cells (FRC) är mesenkymala stromaceller som bygger upp det tredimensionella nätverk i lymfkörtlarna på vilket leukocyterna vandrar och interagerar med varandra. FRC kan också reglera funktion och migration av T celler i lymfkörtlar. Detta doktorandprojekt har till syfte att undersöka om östrogen kan påverka funktionen av FRC, samt att testa hypotesen att östrogen minskar Th17 cellers migration ut från lymfkörtlar genom påverkan på FRC. Både in vivo modeller och in vitro tekniker kommer att användas i projektet. Information från dessa studier kan få betydande konsekvenser för ett stort antal inflammatoriska tillstånd samt bidra till utvecklingen av nya behandlingsalternativ vid artrit och osteoporos.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:

Huvudhandledare Ulrika Islander, docent, telefon: 0703-380737, e-post: ulrika.islander@gu.se 
Biträdande handledare Julia Scheffler, e-post: julia.scheffler@gu.se 

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-03

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.