arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - Hormonfrisättning i vita adipocyter

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Molekylär och cellular reglering av adiponektinexocytos i vita adipocyter – betydelsen av caveolae och exosomer

Arbetsuppgifter

Allmänt om utbildning på forskarnivå: Utbildning i medicinsk vetenskap motsvarar studier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen bedrivs på heltid och ska leda till doktorsexamen. Utbildningen består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se 
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Målet med vår forskning är att förstå hur de vita adipocyternas frisättning av hormonet adiponektin regleras samt hur denna reglering kan vara störd vid metabol sjukdom. Överviktiga/diabetiska individer har sänkta adiponektinnivåer och höga nivåer har visats skydda mot utveckling av diabetes typ 2. Adiponektin är således ett lovande farmakologiskt target för både förebyggande och behandling av metabol sjukdom. Det specifika målet med det aktuella doktorandprojektet är att fastställa betydelsen av caveolae (lipid-rika invaginationer i cellers membran) och exosomer (nanovesiklar) för adiponektinfrisättning. Vår hypotes är att caveolae har en viktig funktion för exosomal frisättning av adiponektin.

Med användande av högupplöst fluorescensmikroskopisk teknik applicerad på levande celler i kombination med in vivo studier på möss, ämnar vi: 1) Utreda dynamiken av adiponektinvesiklar och de mekanismer som reglerar dess frisättning; 2) Fastställa rollen av caveolae och exosomer för frisättning av adiponektin och för metabol hälsa. Projektet involverar också ett flertal standardiserade cell- och molekylärbiologiska samt biokemiska tekniker (cellodling, transfektion/transduktion, PCR, siRNA, ELISA, Western blot, kloning mm).

Doktoranden kommer att tillhöra enheten för Metabol Fysiologi. En betydande del av doktorandtiden, framför allt under det första året, kommer dock att tillbringas i bihandledare Sebastian Bargs grupp, vid institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala Universitet. Där kommer doktoranden att lära sig avancerad fluoroscensmikroskopisk teknik, nödvändig för att kunna etablera de aktuella studierna i Göteborg. Doktorandplatsen erbjuder en möjlighet att utföra vetenskaplig forskning i högmotiverade miljöer, med stor kompetens inom det aktuella forskningsfältet samt fullutrustade laboratorier. Omfattande mentorskap, möjligheter till presentationer på konferenser och vidare stöd för karriärutveckling kommer att tillhandahållas.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Anställning

Tidsbegränsad anställning 4 år, med omfattning 100%. Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren, 
Charlotta Olofsson, docent, tel 0709 394 107, charlotta.olofsson@gu.se  

Ansökan

För fullständig annons samt länk till ansökan se Göteborgs universitets hemsida för lediga anställningar https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast 2018-11-28 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.