arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medicinsk vetenskap - 3D bioprinting

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  9 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Kärlbildning från SVF och stamceller i 3D bioprintad vävnad

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt:Under de senaste åren har 3D bioprinting blivit en teknik för vävnadsfabrikation. Processen är en form av additiv tillverkning som använder biobläck med celler som printas lager för lager till en önskad 3D form. Genom att använda 3D bioprintad ersättningsvävnad elimineras nackdelarna med att använda främmande material. 3D bioprintade transplantat saknar emellertid i allmänhet vaskularisering, vilket starkt begränsar deras storlek. De är beroende av diffusion för transport av syre och näringsämnen. Diffusionsavståndet är ~ 200 µm till ~ 250 µm, vilket innebär att konstrukt som är helt beroende av diffusion inte kan vara tjockare än 0,5 mm. Detta är troligen det mest kritiska hindret för att 3D bioprintade konstrukt ska uppnå klinisk relevans.

Doktorandprojektet har fyra specifika mål. Vart och ett motsvarar en tänkt publikation som en del av en avslutande avhandling.
Mål 1: Att bestämma den maximala transplantattjockleken som har tillräcklig närings- och syretillförsel vid utskrift i ett poröst 3D-rutnät jämfört med solid utskrift.
Mål 2: Att avgöra om den maximala tjockleken kan ökas genom att fylla rutnätets porer med mogna endotelceller och/eller endotelprogenitorceller från SVF.
Mål 3: Att bestämma den maximala transplantattjockleken som har tillräcklig närings- och syretillförsel vid utskrift med mikrofrakturerad fettvävnad och utvärdera kärlbildning i dessa transplantat.
Mål 4: Att avgöra om en kombination av mikrofrakturerat fett och SVF eller fettderiverade stamceller kan förbättra vaskulariseringen ytterligare.

Studierna inkluderar bl a beredning av SVF och stamceller från fettvävnad, cellsortering med FACS, cellodling, 3D bioprinting, in vitro- och in vivoexperiment med celler, vävnader och 3D bioprintade konstrukt. Den sökande bör kunna arbeta självständigt i en laboratoriemiljö.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för plastikkirurgi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Lars Kölby, professor, institutionen för kliniska vetenskaper,
telefon: 070 6451155, e-post:lars.kolby@surgery.gu.se  

Ansökan

För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-09 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat