arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

vid Institutionen för material och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-11-05.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är, med cirka 150 anställda, en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

En betydande del av undervisningsverksamheten sker på grundnivå med kurser i grundläggande, fysikalisk, oorganisk och analytisk kemi. Undervisningen på avancerad nivå fokuserar på masterprogrammen i material och analytisk kemi.

MMKs forskningsverksamhet omfattar främst studier av material, och inkluderar olika klasser av dessa såsom keramer, glas, porösa material och mjuka material. Projekten omfattar ofta syntes samt karaktärisering med olika metoder: röntgen, neutrondiffraktion, elektronmikroskopi, fasta tillståndet NMR, och datormodellering av material med potential för diverse tillämpningar.

Forskningsaktiviteter inom analytisk kemi fokuserar på att utveckla avancerade analytiska tekniker för studier av organiska föreningar och biomolekyler.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Bättre läkemedel genom joniska vätskor – utveckling och syntes av joniska vätskor som lösningsmedel och kristallisationsmedier för aktiva farmaceutiska substanser.

Handledare (PI): Prof. Anja-Verena Mudring och Dr. Guillaume Bousrez

Effektiva läkemedel för att kunna behandla sjukdomar är oumbärligt för samhället. En viktig del för att kunna utveckla läkemedel är att erhålla det optimala fasta tillståndet för den aktiva farmaceutiska substansen (AFS). Detta är en utmaning eftersom de flesta aktiva farmaceutiska substanser kan anta olika typer av fasta tillstånd (polymorfer). Därför är det nödvändigt att utveckla nya kristallisationsmetoder. För detta kan joniska vätskor (rumstempererade saltsmältor) öppna för helt nya möjligheter inom läkemedelsutvecklingen.

I projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse kommer projektet att fokusera på utvecklingen och syntes av joniska vätskor som lösningsmedel och kristallisationsmedier för aktiva farmaceutiska substanser.

De huvudsakliga åtagandena för studenten kommer vara att designa joniska vätskor för kristallisation av aktiva farmaceutiska substanser. Detta innefattar utvecklandet och syntetisering utav nya joniska vätskor. Joniska vätskor med byggstenar från naturens källor, inklusive kirala strukturer kommer att särskilt uppmärksammas under studierna. Den sökande kommer också att karaktärisera de nya joniska vätskorna med avseende på komposition, renhet, termala och fysikaliska och kemiska egenskaper samt utföra solvatisering- och kristallisationsstudier med aktiva farmaceutiska substanser.

Den sökande bör ha utmärkta språkkunskaper i engelska, såväl talat som skriftligt. Den sökande bör ha lätt för att kunna ta egna initiativ och samarbeta väl i grupper. Högt motiverade studenter med en bakgrund inom kemi, företrädesvis med inriktning på syntes och/eller organisk kemi uppmuntras till att ansöka.

Studenten kommer att arbeta inom projektet ”Access to potent medical drugs through polymorph-specific crystallization enabled by ionic liquids” (“Åtkomst till potenta läkemedel genom polymorfspecifik kristallisation förverkligad genom joniska vätskor”) som är finansierat av Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Mer information hittas här, hos www.mudring.org/ eller vid www.mmk.su.se/zou.

Den kandiderade doktoranden kommer att arbeta tillsammans med materialkemister, kristallografer, organiska och teoretiska kemister vid SU.


Kontakt

Ytterligare information lämnas av PIs, Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se, och Dr. Guillaume Bousrez, guillaume.bousrez@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Materialkemist

Lön

Enligt gällande lönetrappa.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Heltid 100%