arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i materialkemi (MSCA COFUND projekt PRISMAS)

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-05-02.

Stockholms universitet grundades 1870 och rankas ofta bland världens 100 bästa universitet. Universitetet har cirka 30 500 studenter, 1 400 doktorander och mer än 5 700 anställda. Stockholms universitet är förankrat i principen att erbjuda kunskap och utbildning för en hållbar värld.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och med lika möjligheter för alla.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och är samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Projektbeskrivning 
Forskningsprojektet är inriktat på grundläggande studier som ägnas åt att belysa aggregation av lignin från lösning i närvaro av metalljoner. Lignin är ett naturligt harts i trä och en av skogsindustrins pärlor, med ett växande intresse för användning i biobaserade material. I detta projekt kommer du att ligga i framkant av denna utveckling. Dina arbetsuppgifter inom forskningsprojektet innefattar beredning och karakterisering av kolloidala ligninpartiklar och deras prekursormolekyler. Du kommer också att studera interaktioner av metalljoner med lignin och bildning av fasta strukturer med hjälp av tidsupplösta spridningstekniker vid MMK och MAX IV.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Behörighetskrav

Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

För grundläggande behörighet ska du senast vid anställningens start (2023-09-01) ha avklarat kurser  minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Det är en fördel om du har erfarenhet av ligninkemi, kolloidal kemi, supramolekylär kemi, ljusspridningstekniker eller annan kemi- och fysikerfarenhet relaterad till projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2023-09-01.

Innehavarna av dessa doktorandplatser har en primär skyldighet att framgångsrikt fullfölja sin forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen (PhD). En anställning som doktorand kan innehålla viss begränsad undervisning eller annat institutionsarbete vid institutionen för material- och miljökemi. Den maximala mängden sådant arbete är 20 %.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av biträdande lektor Mika Sipponen, mika.sipponen@mmk.su.se.

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta: prefekt, professor Niklas Hedin, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida för lediga jobb, www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat