arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i maskinteknik med inriktning modelldriven produktutveckling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  4 februari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för maskinteknik är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Institutionen utgör en vital del av BTH och har så gjort ända sedan starten 1989. Vårt arbete är inriktat på aktiviteter som bygger kompetens för en modern och digital produktutveckling som stödjer tillverkande företags transformation mot ett hållbart samhälle. Inom forskning och utbildning arbetar vi inom ett brett spektrum, från grundläggande maskinteknik via beräkning och simulering till innovativ och hållbar produkt- och tjänstesystemsutveckling.

Arbetsbeskrivning


Doktoranden kommer att bedriva forskningen inom forskningsämnet maskinteknik med fokus på modelldriven produktutveckling. Doktoranden kommer att ha en individuell studieplan i maskinteknik, som beskriver en forsknings-, studie- och undervisningsplan. För denna tjänst gäller regler och förmåner för doktorander i Sverige. Undervisning på grund- och avancerad nivå inom maskinteknik ingår också i tjänsten (upp till 20 % av heltid).

Forskningsfokus


Syftet med denna forskning är att hjälpa företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft genom en effektivare och mer innovativ produktutvecklingsprocess. Metoder, verktyg och tillvägagångssätt för att stödja organisationers produktutveckling och FoU genom att använda ett modell- och simuleringsdrivet tillvägagångssätt för teknisk design är kärnan i denna position. Forskningen sker i nära samarbete med industri på nationell och internationell nivå, med tillämpningar inom transport- och tillverkningsindustrin. Specifikt kommer denna position att handla om att stödja utvecklingen av en modelldriven arena för beslutsstöd för att stödja utvecklingen av beslutsstöd för design av produkt-tjänstesystem.

Doktoranden kommer att vara knuten till pågående forskningsprojekt vid institutionen för maskinteknik.

Behörighetskrav


För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Potentiella kandidater till tjänsten bör ha följande kvalifikationer och färdigheter:
 • Har en civilingenjörssexamen eller liknande i maskinteknik eller motsvarande ämne.
 • Visa färdigheter i engelska (läsa, skriva, tala).
 • Visa förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
 • Erfarenhet av projektarbete inom produktutveckling och/eller produkt-tjänstsystemdesign.
 • Goda kunskaper inom datorstödd konstruktion eller modelldriven utveckling.
 • Förmåga att kommunicera på svenska.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2022-02-04.

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda
framsteg i utbildningen.

Varaktighet: Tidsbegränsad 2,5 år eller fram till licentiatexamen. Antagning till den andra halvan beviljas baserat på
genrella BTH-krav, det vill säga baserat på prestanda, t.ex. framgångsrikt slutförande av licentiatet och tillgång till medel.

Din ansökan bör innehålla:

• Ett motiveringsbrev, inklusive en redogörelse för den sökandes bakgrund och erfarenhet/kunskap inom de riktade områdena
• CV.
• Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
• Det tidigaste datum då anställningen kan påbörjas.
• Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
• Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).

 

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat