arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i markbiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning inom såväl jord- och skogsbruk som urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål samt Agenda 2030 och de globala målen. Majoriteten av institutionens verksamhet och merparten av medarbetarna finns i mark-vatten-miljö-byggnaden på SLU Ultuna campus i Uppsala, men en forskargrupp och en fältforskningsstation finns också i Skara.

Projektet ”Mykorrhizasvampar som nedbrytare - släktet Cortinarius”
Innehållsbeskrivning:
Tjänsten avser ett forskningsprojekt om mykorrhiza-bildande svampar och deras potentiella roll i nedbrytning och näringsomsättning i Svensk skogsmark. Svampsläktet Cortinarius (spindlingar) står i fokus och kommer att studeras utifrån olika infallsvinklar. Projektet är grundforskningsinriktat med frågor kring marksvampars funktion i skogsekosystem, men har viktiga implikationer för skogsbruk, naturvård och klimatfrågor. Arbetet inkluderar ett brett spektrum av olika metoder, med omfattande molekylärbiologiskt laborationsarbete och inslag av bioteknik, fylogenetiska- och taxonomiska studier av svampar samt storskaliga statistiska dataanalyser. Vetenskapligt skrivande är en viktig komponent med ambitionen att publicera artiklar i internationellt ledande ämnestidskrifter.

Kvalifikationer:

Vi söker en person med mastersexamen i biologi, bioteknologi eller motsvarande. Erfarenhet av molekylärbiologiskt laborationsarbete är ett krav. Kompetens inom molekylär genetik, mikrobiologi, ekologi, bioinformatik och statistik är önskvärd. Goda datorkunskaper är också nödvändiga. Vi söker Dig som har ett stort forskningsintresse, vill arbeta inom molekylär ekologi och vill vara en del av ett internationellt ledande forskningsteam.

Mycket goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska är ett krav.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:

September 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-07-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat