arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i maringeologi - Nya akustiska metoder

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Oceanograf

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2018-11-05.

Projektbeskrivning

Nya akustiska metoder för studier av omblandning i havet i relation till brant bottentopograf.

Vi söker en doktorand i ett tvärvetenskapligt projekt inom fysisk oceanografi och marin geofysik, med inriktning på samspelet mellan vertikal omblandning i hav och brant bottentopografi i Östersjön.

Vattnet nära bottnen i de djupare bassängerna i Östersjön präglas ofta av syrebrist vilket leder till stora flöden av fosfat från havsbottnen och därmed höga halter av fosfat i djupvattnet. Genom komplexa och delvis okända blandningsmekanismer, når fosfatet ytvattnet under vinterhalvåret, vilket förvärrar den redan problematiska övergödningen i Östersjön. Det finns en stor skillnad mellan de skattningar av omblandning som görs utifrån direkta mätningar och de som görs genom budget-beräkningar (de direkta mätningarna är en storleksordning mindre). Med andra ord – det förekommer omblandning i Östersjön som inte ännu identifierats genom direkta mätningar. Att identifiera och kvantifiera den här ”dolda” omblandningen är fortfarande en grundläggande och öppen forskningsfråga inom Östersjöforskningen, och en fråga som vi fokuserar på i det här projektet.

Det finns studier där man undersökt hur svagt lutande bottentopografi påverkar omblandning i Östersjön, men kunskapen kring hur omblandning och skiktning påverkas av brantare och mer dramatisk topografi är i nuläget begränsad. För att studera hur brant bottentopografi påverkar omblandning och skiktning i Östersjön i detalj, kommer vi i det här projektet att kombinera traditionella mätningar med instrument som multibeam, CTD, ADCP och mikrostruktursonder, med nya akustiska metoder där sofistikerade bredbandsekolod används för att observera skiktning i havet.

Om skiktningen i havet är stark och mängden zooplankton i vattenkolumnen är begränsad kan man observera densitetsskiktning i havet med hjälp av bredbandsekolod. Det här är en ny metod som kan användas för att kontinuerligt kartlägga skiktning i havet med mycket hög horisontell upplösning (flera mätningar per sekund). Metoden är under utveckling men kommer sannolikt att bli ett mycket viktigt komplement till traditionella direkta observationer av skiktning i hav.

Läs mer om projektet i fullständig annons, länk finns nedan.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av dr Christian Stranne, christian.stranne@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.