arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i marinbiologi

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2019-11-05.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2019-11-29.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet ”Miljöförändringars inverkan på interaktioner i marina näringsvävar”. Marina plankton interagerar i komplexa nätverk som ständigt påverkas av externa miljöfaktorer. Syftet med detta projekt är att studera både trofiska och icke-trofiska interaktioner (predation, parasitism och symbios) mellan bakterier, protozoer, växtplankton, djurplankton och fisk. Dessa interaktioner kommer att studeras utifrån en kombination av DNA-metabarcoding, biogeokemiska metoder, mikroskopi och experimentell forskning. Denna forskning förväntas resultera i omvälvande insikter i de marina näringsvävarnas dynamik i samband med miljöförändringar.

Vi söker efter en mycket motiverad student med ett stort intresse av allmänna ekologiska frågor och stor entusiasm för vetenskapligt arbete. Studenten ska gärna ha erfarenhet av planktonekologi, molekylär analys, odling av organismer samt fältprovtagning. Erfarenhet av dataanalys, utmärkt social kompetens och lätt för att kommunicera förväntas av den sökande, samt en stark beslutsamhet att lyckas och en förmåga att uttrycka sig på engelska.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i marinbiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i marinbiologi och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i marinbiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. 

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i marinbiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämningar, ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige Professor Monika Winder, tfn 08-16 17 41, monika.winder@su.se eller prefekt Professor Ove Eriksson, tfn 08-16 12 04, ove.eriksson@su.se.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.