arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Läkemedelskemi

 • Yrkesroll

  Organisk kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. 

Morten Grøtlis forskning fokuserar på användningen av syntetisk organisk kemi för att producera nya substanser för studier i cellbiologi och medicin. Sådana föreningar är intressanta både som potentiella läkemedel och som experimentella verktyg för att förstå den fysiologiska rollen för målproteiner. Kemisk modifiering av proteiner ger kraftfulla verktyg för funktionella studier av enskilda proteiner i komplexa biologiska system. Modifiering av naturliga proteiner i provrör och biologiska sammanhang genom platsspecifika och målselektiva metoder är dock fortfarande utmanande.

Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi inbjuder nu sökande till en doktorandanställning med fokus på att utveckla nya kemiska strategier för in vitro biokonjugering av kinaser. Doktoranden kommer att designa, syntetisera och utvärdera molekyler för specifik märkning av endogena kinaser i olika biologiska miljöer.

Resultaten av dessa studier kommer att ge en ny teknik för märkning av kinaser och kan ge ny insikt i signaltransduktionen, vilket i slutändan leder till nya terapeutiska mål och förbättrad sjukdomshantering.

Arbetsuppgifter

Doktoranden förväntas bedriva avancerad forskning inom ämnet syntesbaserad läkemedelskemi under handledning. I tjänsten ingår även skrivande av forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar för internationella tidskrifter och presentationen av vetenskapliga resultat på konferenser. Doktoranden bör därför ha goda färdigheter i engelska. Doktoranden kommer att fördjupa sin kunskap inom syntesbaserad läkemedelskemi och kemisk biologi genom att gå relevanta kurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

Bedömningsgrund

Vi söker en duktig och motiverad individ med en stark bakgrund inom organisk syntes, som vill investera tid och energi för att stilla sin nyfikenhet på design, syntes och utvärdering av bioaktiva föreningar. Ett genuint intresse av att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt kommer att vara avgörande. Utbildning i ett relevant ämne utöver organisk syntes/syntesbaserad läkemedelskemi kommer att vara en fördel. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet

- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder

- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Inst. för Kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt www.gu.se/ledigaanstallningar.

Kontaktuppgifter för anställningen

Morten Grøtli, E-mail: grotli@chem.gu.se

http://grotlilab.net/

Ansökan

Du hittar fullständig annons och ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-15

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Organisk kemist

Lön

Göteborgs Universitet tillämpar lokalt avtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat