arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i byggkonstruktion

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  27 december

Om jobbet

: Digitala tvillingar i tillståndsbedömning med tonvikt på BIM

På avdelningen byggkonstruktion och brand, vid Luleå tekniska universitet vill vi anställa en doktorand i byggkonstruktion för att arbeta inom forskningsprojektet “Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar”. Forskargruppen, cirka 30 personer, består av erfarna forskare, doktorander, tekniker och professorer. http://www.ltu.se/research/subjects/Byggkonstruktion

Ämnesbeskrivning

Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Projektbeskrivning

Rutinbesiktningar av broar och tunnlar görs vanligen genom att en inspektör utför visuella observationer på plats. Förfarandet är mycket beroende av inspektörens kompetens och erfarenhet. Kunskapsöverföring från en inspektionsperiod till en annan blir svår när olika inspektörer utför besiktningarna. Syftet med detta projekt är att utveckla en digital tvilling av en betongbro och visa på hur den kan effektivisera förvaltningsprocessen. En digital tvilling är en datormodell som är kopplad till det fysiska objektet genom att olika typer av data (materialegenskaper, geometri och befintliga skador) integreras i en enhetlig modell. Modellen kommer att byggas upp successivt så att den går att uppdatera och förfina när fler processer och mer information blir tillgänglig. Den digitala tvillingen kan förbättra tolkning, analys och datadelning till olika intressenter så att användningen av infrastrukturen optimeras. En digital tvilling ger vidare en möjlighet att förhindra skador/olyckor genom att möjliggöra tidig upptäckt av förändringar och förebyggande åtgärder med anledning av dessa. Den virtuella bromodellen kan användas som stöd för underhålls- och inspektionsplanering och innebär ett stort steg framåt i förvaltningen av anläggningar genom att den skapar en fördjupad och interaktiv bild för användaren/förvaltaren. Fortsatt datainsamling från nya inspektioner medför att detta verktyg för förutsägande underhåll görs mer robust så att det mer tillförlitligt kan informera beslutsfattare om hur man bäst optimerar befintliga resurser.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du att utbildas i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet innebär att du kommer att utveckla färdigheter i att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av både praktisk och teoretisk karaktär. Givetvis ingår även att identifiera möjligheter med den teknik som tas fram. Du kommer också att utveckla dina färdigheter om hur forskningsresultat kan tillämpas i byggverksamhet i och med att arbetet har ett viktigt fokus i att förstå byggares behov och möjligheter. Du ingår en grupp av doktorander inom forskningsområdet och du samarbetar med andra forskare vid LTU och byggindustrin i Sverige samt med den arbetsgrupp som är knuten till projektet. Du kommer även att odla internationella kontakter.

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring såsom andra projekt vid ämnet och undervisning kan tillkomma på högst 20%.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund för tjänsten är civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning Väg och Vatten, Maskinteknik, Datateknik  eller liknande. Erfarenheter med byggnadsinformationsmodellering (BIM), icke-förstörande provningsmetoder, geometriska mätningar (laserskanning, fotogrammetri) är meriterande. Du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se,
 • Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Information
För ytterligare information, kontakta:
Björn Täljsten, Professor, LTU, bjorn.taljsten@ltu.se
Cosmin Popescu, Assoc. Senior Lecturer, LTU, cosmin.popescu@ltu.se
Thomas Blanksvärd, Assoc. Professor, thomas.blanksvard@skanska.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli christer.gardelli@ltu.se 0920-49 1809, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se 0920-49 1792

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, tillit, samarbete, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 27 december, 2019
Referens nummer: 5201-2019