arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kliniks psykologi

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är en av fem fakulteter vid Linnéuniversitetet. Vi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och naturvetenskap.

Inom psykologiämnet erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för psykologin.

Utbildningen med slutmål doktorsexamen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser, totalt 240 högskolepoäng.

Inom psykologiämnet vid Linneuniversitetet ges forskarutbildning inom flera inriktningar så som hälsopsykologi, klinisk psykologi, biologisk psykologi, läsandets psykologi, missbruks- och beroendeproblematik samt social- organisations- och arbetspsykologi.

Arbetsbeskrivning


Avhandlingen förväntas utföras med projekt som har en klinisk inriktning med projektidéer som rör barn och ungas psykiska hälsa och som är kopplat till interventions/psykoterapeutisk behandling.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.

Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande
 • Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 • bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi erfordras: 
 • minst 90 högskolepoäng i ämnet psykologi varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet
 • nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen

Bedömningsgrunder


Bedömningsgrunderna utöver ovanstående behörighetskrav avser prövningen av den sökandes förutsättningar att klara av forskarutbildningen. Följande bedömningsgrunder tillämpas:
 • avhandlingsplanens relevans, originalitet och genomförbarhet inom den givna tidsramen, det vill säga motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen
 • vetenskaplig skicklighet dokumenterad i vetenskapliga arbeten, särskilt med avseende på kvaliteten på examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, och andra vetenskapliga arbeten.
 • grundexamens bredd och sammansättning, samt till den bild av den sökandes förutsättningar som det beredande organet får
 • Psykologexamen. Leg. Psykolog är meriterande.

Information om anställningen och kontaktpersoner


Doktorandanställning motsvarande heltid i fyra år och anställningen är tillsvidare placerad i Växjö.

Prefekt Judit Lindqvist; telefon 0470-70 83 98                                 

Professor Idor Svensson; telefon 0470-70 86 85

HR-partner Åse Holmgren; telefon 0470-70 82 12

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.