arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i kemisk fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

NanoLund och GenerationNano


NanoLund är Lunds universitets centrum för nanovetenskap och engagerar 55 forskargrupper inom Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna.

Med fler än 130 forskarstuderande och en årlig omsättning på ca 180 miljoner kronor är vi en av Sveriges största forskningsmiljöer inom nanovetenskap och nanoteknologi.

Vårt mål är att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar och vår ambition är att vara ”A Great Place to do Nanoscience”: att vara ett internationellt framstående forskningscentrum som erbjuder utbildning, utmärkta vetenskapliga förutsättningar och god karriärutveckling. Vi gör det genom att vara en öppen och inkluderande forskningsmiljö som erbjuder tillgång till förstklassiga laboratorier och utrustning för karaktärisering, nano-fabrikation och modellering.

Doktorandanställningen är finansierad genom en kombination av anslag från Vetenskapsrådet och programmet EU Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Cofund GenerationNano (GA Nr 945378), som har sin hemvist hos NanoLund: https://www.nano.lu.se/about/career-opportunities/generationnano

Alla doktorander inom programmet GenerationNano kommer att arbeta med spjutspetsforskning inom såväl grund- som tillämpad forskning. I forskarutbildningen ingår vetenskapliga kurser samt kurser för att främja entreprenörskap och
innovation samt moment som förbereder inför kommande arbetsliv, inom akademi eller industri. Vi erbjuder en forskningsmiljö som uppmuntrar till samarbete och
NanoLund har ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners inom
industri, akademi och myndigheter. Doktoranden kommer att genomföra en praktikperiod hos en icke-akademisk partner i Sverige eller utomlands. 

Ämnesbeskrivning

Studier av ljusinducerade processer i en mängd olika material, inklusive molekyler, biologiska komplex, polymerer, halvledare och metalliska nanostrukturer, samt kompositmaterial. Huvudfokus ligger på grundforskning med potentiella tillämpningar. Ämnesområdet inkluderar utforskning av mekanismer för elementära fotofysiska och fotokemiska processer vid gränssnitt och i lösning. En viktig del handlar om att undersöka egenskaper hos nya material för energiomvandling och fotokatalys med särskilt fokus på nanomaterial. Utveckling och implementering av nya optiska instrument och spektroskopiska metoder är delar av ämnet. Dessutom omfattas beräkningsstudier av transport och optisk respons baserad på kvantbeskrivning av dynamik. 

Arbetsuppgifter


Projektet handlar om koherent spektroskopi av nya kvantsolenergimaterial. Tyngdpunkten här är på spektroskopi medan materialen huvudsakligen kommer att tillverkas i samarbete med andra forskargrupper. Vi kommer att tillämpa ultrasnabb spektroskopi med flera pulser och använda koherensen mellan pulserna. Vi kommer också att undersöka möjligheterna att använda kvantljus (sammanflätade fotoner) och pulsformning i spektroskopi. Arbetet kommer främst att vara experimentellt. Vi kommer att använda och förbättra den befintliga flerdimensionella experimentella uppsättningen för ultrasnabb spektroskopi. Vi kommer att undersöka kollektiva fenomen i nanostrukturerade kvantmaterial samt möjligheterna att använda sammanflätning av fotoner som en resurs i spektroskopi av kvantmaterialen. En viktig del av arbetet är dataanalyser och tolkning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket
innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I
arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan
institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

-  
Övriga meriter:

- Tidigare erfarenhet av att använda femtosekund-laserpulser.
- Erfarenhet av datorprogrammering och dataanalyser.
- Anställningen delfinansieras av MSCA Cofund projektet GenerationNano (H2020 GA nr 945378) och därför får kandidaten inte ha bott eller arbetat i Sverige under mer än 12 månader under de senaste tre åren.
- Kandidaten måste vara under de första fyra åren av sin forskarkarriär (dvs masterexamen inte äldre än februari 2017) och får inte ha en doktorsexamen sedan tidigare.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökningsprocessen!

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Efter överenskommelse. Visstidsanställning