arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot Kvantitativ logistik

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 februari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Infrainformatik med inriktning mot Kvantitativ logistik
med placering vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Beskrivning av ämnesområdet

Ämnesområdet Kvantitativ logistik använder ett systemperspektiv och ingenjörsmässiga verktyg vid analys, planering, modellering och simulering av logistik inom industri och samhälle. Vi studerar samhällets alla logistiksystem med kvantitativa verktyg för att förbättra och skapa robusta och kostnadseffektiva system. Våra forskningsinriktningar omfattar citylogistik, planering av flygtrafik samt logistik inom räddning och vård, men forskningen kan också spänna över flera av forskningsområdena vid avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS). Projekten utförs nästan alltid tillsammans med externa intressenter.
KTS-avdelningen inkluderar, förutom Kvantitativ logistik, områdena Trafiksystem, Bygglogistik, Mobil telekommunikation och Byggteknik.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen är knuten till projektet ”Nya paradigmer för autonom obemannad flygledning”.  Detta projekt handlar om att utveckla grundläggande koncept för ruttplanering av UAV (obemannade flygfarkoster, eller drönare) och utforma matematiska modeller och algoritmer för att uppskatta mängden UAV-trafik som säkert kan inrymmas. Ett brett spektrum av olika typer av UAV kommer att undersökas i forskningen, inkluderande både mindre utrustade UAV (för landsbygdsområden) och välutrustade UAV (drift över städer). För det första fallet kommer vi även att utvärdera fördelarna och kostnaderna för nödvändiga infrastrukturinvesteringar. För det andra fallet fokuserar vi på kapacitet för att utnyttja det okontrollerade luftrummet optimalt. Arbetet är mestadels teoretiskt (algorithm design and analysis).

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Vi söker någon som har en civilingenjörsexamen eller motsvarande med följande kompetenser:
 • Gedigen matematisk bakgrund, speciellt i diskret matematik, optimering och algoritmutveckling (asymptotic worst-case analysis).
 • Goda kunskaper i programmering.
 • Intresse av att utveckla och tillämpa deep learning.
 • Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

 Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 1 mars. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Valentin Polishchuk, Universitetslektor

+46 (11)-363365

valentin.polishchuk@liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se