arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i informationsteknologi Computer Vision-Based Augmented Reality

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Den doktorand vi söker kommer att forska på att utveckla lösningar som använder computer vision-based augmented reality för att vägleda, ge information samt att samla in data från verkstadsgolvet genom rörelsedetektering och objektigenkänning. Detta doktorandprojekt undersöker hur AR-teknologier kan stödja produktion och automation i smarta tillverkningsmiljöer samt utforskar hur framväxande bärbara interaktionsteknologier såsom AR-glasögon kan hjälpa industrin att förbättra produktkvalitet och säkerhet samt att öka arbetseffektiviteten. Doktorandstudierna kommer att ske i nära samverkan med våra industriella samarbetspartners, bland annat ABB och Xylem water solutions. Som doktorand kommer du att samverka med våra industriella partners och även ha en handledare från industrin. Det ingår i tjänsten att resa och tillbringa tid hos våra industriella samarbetspartners i Sverige.

Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt industriell samverkan. Institutionen för ingenjörsvetenskap har under mer än ett decennium visat hur ett ”mindre” lärosäte kan åstadkomma excellent tillämpad forskning och utbildning av hög kvalité, samt generera de medel och tekniska innovationer som kännetecknar en framgångsrik forskningsgrupp. Vi arbetar med en integrerad utbildningsvärdekedja med kända mervärden för studenten, där våra ingenjörsprogram är CDIO-anpassade och studenterna har goda möjligheter till praktik och arbete hos våra industripartners. Rätt kandidat kommer att ingå i ett team vars arbete är av stor vikt för industri, samhället och akademin.

Anställningen avser:


Befattningshavarens huvudsakliga arbetsuppgifter är forskarstudier och institutionstjänstgöring samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom informationsteknologi, produktionsteknik, Industriteknik, automatiseringsteknik eller annat relevant ämnesområde
 • dokumenterad engelska språkkunskap motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6. Detta kan även visas genom ett internationellt erkänt prov som IELTS (totalpoäng 6,5), TOEFL (totalpoäng 90), PTE (totalpoäng 62), etc.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • God förmåga och erfarenhet inom computer vision, artificiell intelligence och maskin inlärning.
 • God förmåga och erfarenhet inom bildigenkänning, bildbehandling, objekt detektering och objekt igenkänning.
 • God förmåga och erfarenhet inom augmented reality och virtual reality.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++/C#, Python.
 • Dokumenterat framgångsrikt samarbete och erfarenhet av att arbeta med industrin.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.
 • Dokumenterad god förmåga att planera, organisera och nå uppsatta mål.
Vid denna anställning kommer stor vikt att läggas på god förmåga och erfarenhet inom computer vision, artificiell intelligence och maskin inlärning, god förmåga och erfarenhet inom bildigenkänning, bildbehandling, objekt detektering och objekt igenkänning, god förmåga och erfarenhet inom augmented och virtual reality, samt en goda kunskaper och erfarenhet av programmering i t.ex. C/C++C#, Python.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 15 December 2022

Diarienummer: Ref nr HS 2022/784

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kristens Gudfinnsson (kristens.gudfinnsson@his.se) och biträdande professor Masood Fathi (masood.fathi@his.se). Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan


Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev på engelska innehållande intressebeskrivning där du redogör för din motivering, forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Examensarbete
 • Publikationer 
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön ugår enligt lokal lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat