arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Industriell Design

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

- med inriktning mot platsinnovation och service design

Industriell design tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik och Samhälle, ETS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 200 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Industriell design ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Ämnet Industriell design ansvarar för utbildning på grund- och avancerad nivå som har fokus på att utveckla framtidens produkter, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. Vi ser design som en transformerande verksamhet och disciplin, som med utgångspunkt från djupa insikter i utmaningar, situationer och brukare skapar upplevelser, artefakter och tjänster som är hållbara, etiska och inkluderande. Genom ett nyfiket, kreativt och kritiskt förhållningssätt skapar vi förutsättningar och möter behov inom industri, samhälle och akademi. Vi genomför nu en storsatsning på ämnet Industriell design med syfte att stärka och vidareutveckla verksamheten och miljön för att möta nya krav inom forskning, innovation, undervisning och samverkan.

Ämnesbeskrivning

Industriell design omfattar teorier och metoder för design av produkter, tjänster, kommunikation och miljöer med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar. 

Projektbeskrivning

Inom ämnet Industriell design bedrivs forskning inom platsinnovation och service design för attraktiva, inkluderande och hållbara samhällen. Där studeras praktiska utvecklingsprocesser i stad och landsbygd, i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle. Det kan handla om förnyelse av stadskärnor för att möta behoven hos invånare och besökare trots ökad e-handel och externa handelsområden. Det kan även handla om etablering av nya besöksmål, där platsens specifika lokalisering, natur, kultur och historia tillvaratas på ett innovativt sätt. Särskilt studeras nytänkande synergier mellan platsens olika komponenter, processer och intressenter.

Detta doktorandprojekt syftar till att utforska hur platsinnovation och service design kan användas som metod för att skapa ett attraktivt, inkluderande och hållbart samhälle. Specifikt syftar projektet till att öka kunskapen om hur platser, tjänster, miljöer, situationer och relationer kan utformas med hänsyn till utmaningar, behov och begränsningar i samhället, där den potential som finns i och mellan tätorter och landsbygd tillvaratas. Som doktorand kommer du att ingå i ett team av design- och innovationsforskare med gedigen erfarenhet av – och ett brinnande intresse för – praktiknära och användarcentrerade processer inom platsinnovation och service design. Forskningen sker i nära relation till undervisning och samhälle.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete, med målet att färdigställa en vetenskaplig licentiatuppsats eller doktorsavhandling. Du tränas i vetenskapligt arbete genom doktorandkurser, publicering av vetenskapliga artiklar, presentationer vid nationella och internationella konferenser, samt innovations- och designarbete som kommuniceras i olika former och media, såsom utställningar, prototyper, föreställningar, film etc.

Arbetet sker både självständigt och under handledning. Det är därför viktigt att du är en självgående person som kan ansvara för att driva ditt arbete framåt samt har förmåga att utvecklas vetenskapligt och personligt utifrån feedback. Som forskarstuderande läser du både obligatoriska och valfria doktorandkurser som ska bidra till forskningsområdet och avhandlingen. Kontinuerlig samverkan med samhälle och näringsliv ingår i arbetsuppgifterna.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs erfarenhet av arbete och studier inom innovation, design, platsutveckling eller andra relevanta områden. Den sökande ska vara motiverad till forskarstudier, kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vid tillsättningen kommer förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen vara ett viktigt kriterium.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Anders Warell, telefon 072-224 0123, e-post anders.warell@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon: telefon 0920-491809, e-post Christer.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon: telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig annons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb/

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2115-2019
Sista ansökningsdag: 31 juli 2019