arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i handikappvetenskap

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i handikapvetenskap
med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, (IBL).

Arbetsuppgifter


Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen sker inom ramen för fakultetsmedel och ämnet är inte bestämt men avgränsas utifrån forskningsområdena vid Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV). AHV är bland annat en internationell nod inom den kognitiva hörselvetenskapen och avdelningens forskning inom detta område lyfts ofta fram som ett av Linköping universitets spjutspetsområden. Avdelningen medverkar för närvarande i uppbyggnaden av ett nytt Audionomprogram med kognitiv hörselvetenskap som bas. Forskningen utgår från många olika metoder, så som funktionell hjärnavbildning, kognitiva experiment, intervention och observationer, och handlar om visuella, auditiva och taktila kommunikationsformer, talspråksbaserade såväl som teckenspråksbaserade. Det övergripande syftet är att identifiera neurala och kognitiva mekanismer, förstå dess roll för individers aktivitetsförmåga och delaktighet hos individer med funktionsnedsättning. Handikappvetenskaplig teori tillämpas på olika grupper med hörselnedsättning, men också på personer med dövblindhet, personer med neuropsykiatriska problem och personer med utvecklingsstörning. Forskning vid avdelningen bedrivs också på barn och ungdomar med matematiksvårigheter, ungdomars planeringsförmåga och läsförmåga, i första hand på gruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar. En viktig organisatorisk del av arbetet vid AHV är Institutet för Handikappvetenskap (IHV) som representerar ett formaliserat samarbete med Örebro universitet och Jönköping University. Forskningskärnan inom IHV består av mångdisciplinära forskarlag med seniora forskare, postdoktorer och doktorander samt nationella och internationella samarbetspartners.

Tilltänkta handledare har ett brett kunnande inom handikappvetenskap och vetenskaplig metod, i synnerhet kvantitativa metoder och hjärnavbildning. En forskningsplan måste bifogas för att ligga till grund för bedömning.

Behörighet och förkunskaprekommendationer


Läs hela annonsen på www.liu.se/jobba

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=11131&rmlang=SE

Förordnandetid


Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde


Enligt överenskommelse. Intervjuer för denna anställning kommer att hållas den 16 augusti i första hand.

Lön


Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner


För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande


Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 juli. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Emil Holmer, Avdelningschef, avdelningen för handikappvetenskap

013-282046

emil.holmer@liu.se


Örjan Dahlström, Avdelningschef, avdelningen för psykologi

013 -28 21 00

orjan.dahlstrom@liu.se


Josefine Andin, Universitetslektor i handikappvetenskap

013-282165

josefine.andin@liu.se


Karin Saindon Jarheden, HR-partner

013-28 47 55

karin.saindon.jarheden@liu.se