arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i handelsrätt/juridik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

De Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna vid Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandplats gemensamt.

Doktoranden kommer att ha sin anställning vid Företagsekonomiska institutionen och där knytas till verksamheten i ämnet handelsrätt. Doktoranden kommer emellertid att antas till forskarutbildning vid Juridiska institutionen och studierna ska avse en juris doktorsexamen. Doktoranden kommer att ingå i den vetenskapliga miljön vid såväl Företagsekonomiska som vid Juridiska institutionen och kommer att ha handledare från båda institutionerna.

Verksamheten i handelsrätt är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i undervisning och forskning. Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Handelsrätten vid Uppsala universitet har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet. Inom handelsrätten arbetar man ofta tvär- eller mångvetenskapligt med kopplingar till samhällsvetenskapliga discipliner såsom företagsekonomi och sociologi. Med utgångspunkt i det handelsrättsliga perspektivet kommer den antagna doktoranden att genomgå forskarutbildning i något av Juridiska fakultetens 15 forskarutbildningsämnen (allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privat- och processrätt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria och straffrätt).

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring som avser utbildning av studenter samt administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7, i universitetets regler och riktlinjer: https://www.regler.uu.se/?languageId=3 samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet: http://files.webb.uu.se/uploader/1282/Allm--n-studieplan-JURFAK-2016-18-sept-2018-maj-2020-borttagning-av-diarienummer-handl--ggningsordning-sid-4.pdf

De övergripande målen för utbildning på forskarnivå är att den nyutexaminerade doktorn ska ha goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv inom eller utom högskolan. Detta innebär bland annat fördjupade ämneskunskaper inom forskningsområdet, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar, pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, förmåga att verka i ett internationellt sammanhang samt god förmåga att förstå och hantera forskningsetiska frågeställningar.

Kvalifikationskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden är behörig.

Vid Juridiska institutionen ska den sökande för att vara behörig antingen:

- inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller
- inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska äga tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språken.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Magnus Strand, e-post: magnus.strand@fek.uu.se, tel: 018-471 12 42.

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av: Forskningsstudierektor docent Martin Berglund, e-post: research@jur.uu.se, tel: 018-471 20 62.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2023, UFV-PA 2022/4597.

Endast fullständiga ansökningar med bilagor kommer att behandlas.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://www.uu.se/jobb/

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till