arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  27 mars

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta.

 

Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med

drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom

hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap.

 

Ämnesområde för befattningen: Hälsovetenskap.

Placeringsort tillsvidare: Växjö. Eftersom Linnéuniversitetet finns i både Växjö och Kalmar kan resor mellan orterna förekomma.

Anställningens omfattning och tidsperiod: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl. HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse alternativt ett visst datum.

 

Arbetsbeskrivning

Det aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom forskargruppen ReAction group. Gruppen erbjuder en aktiv forskningsmiljö med doktorander och forskare på olika nivåer. Projektets övergripande syfte är att samskapa kunskap kring verktyg och arbetssätt i vården för att hållbart stödja och motivera äldre personer att återerövra, träna och bibehålla fysisk funktionsförmåga i hemmet. Projektet utforskar hur digitala lösningar för träning och egenvård kan utvecklas genom co-design, testas och utvärderas i en klinisk kontext. För datainsamling kommer såväl kvalitativa som kvantitativa metoder att användas. Avhandlingen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

 

Behörighetskrav

 

Grundläggande behörighet har den som

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.
  

Särskild behörighet för denna utlysning är: 
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
 • Teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet inom områdena fysioterapi, rehabilitering och digital träning.
 

Utöver grundläggande och särskild behörighet är följande dokumenterad erfarenhet eller utbildning särskilt meriterande:

 
 • Erfarenhet av att arbeta i samskapande projektarbete och med utveckling och implementering av digitala verktyg
 • Klinisk erfarenhet av att ha arbetat med patienter inom rehabilitering
 

Särskild vikt läggs vid bedömning av relevans och kvalitet på uppsats från magister alternativt masternivå.

 

 

Bedömningsgrunder och urvalskriterier

 
 • Möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.
 • Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.
 

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i hälsovetenskap, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/halsovetenskap/ 

 

Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Som sökanden behöver du inte bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde, då det är inom ett befintligt projekt. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen

 

Välkommen med din ansökan senast den 27 mars!
 

Kontaktpersoner

 

Prefekt: Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se 0480- 44 60 63

Vetenskaplig ledare: Mirjam Ekstedt, Professor, mirjam.ekstedt@lnu.se

Projektansvarig: Sofia Backåberg, Lektor, sofia.backaberg@lnu.se 0480- 76 75 03

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480- 446 078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Följer doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat