arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysioterapi med inriktning mot människans motoriska kontroll

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom fysioterapi, arbetsterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. 

Ämnesbeskrivning 
Fysioterapi kännetecknas av synen på människan som fysisk, psykisk, social och existentiell helhet i ett hälsoperspektiv. Centrala begrepp är människans kropp, rörelse, funktion och interaktion i förhållande till hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv. I centrum för kunskapen står förståelse för att det inom människan finns läkande krafter och resurser för förändring och att dessa kan aktiveras med rörelse i en terapeutisk interaktion samt att människan själv kan påverka sin hälsa genom medvetenhet om kroppen och adekvat rörelse. Rörelse ses som en grund för människans hela funktion och som ett medel att nå sina mål i relation till omgivningen.

Projektbeskrivning

Befattningen avser forskarstudier inom ämnets pågående inriktning för att utveckla kunskaper och förståelse av hur den motoriska kontrollen kan relateras till rörelseproblem vid bland annat åldrande respektive muskuloskeletala smärttillstånd och därigenom finna utgångspunkter för både förebyggande och rehabiliterande insatser. Vidare är ambitionen att utifrån detta utveckla det fysioterapeutiska perspektivet på relationen mellan sensomotoriska kontrollaspekter och rörelseförutsättningar. Forskningen bygger på undersökningar i rörelselaboratorium samt funktionella data och innehåller matematisk modellering. Data är till viss del insamlade inom projektet Balancing Human and Robot (BAHRT) som sker i samverkan med forskare inom reglerteknik. I detta projekt har fokus varit på äldre personers balansproblematik och fallrelaterad oro. För fortsättningen förutsätts den forskarstuderande att tillsammans med handledare och projektmedarbetare utveckla fortsatta studier utifrån några upparbetade projektlinjer inom andra problemkontexter.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär att vara del av en forskargrupp där man i samverkan genomför vetenskapligt arbete. Det innefattar för doktoranden att under handledning samla och analysera data samt skriva vetenskapliga artiklar. Det innebär även att genomföra forskarutbildningskurser, vara delaktig i institutionens seminarie-verksamhet samt presentera forskningen nationellt och internationellt. I doktorandanställningen kan även institutionstjänstgöring som lärare ingå.

Kvalifikationer/behörighet
För behörighet krävs magisterexamen i fysioterapi eller magisterexamen i annat näraliggande ämne vars relevans prövas inför antagningen.

Meriterande för tjänsten är fördjupade kunskaper inom människans rörelsekontroll och rehabilitering. Meriterande är också erfarenhet av att arbeta med mätning och analys av rörelsefunktioner, med teknisk mätapparatur eller med matematiska beräkningar. Erfarenhet från dokumenterat projektarbete och erfarenhet av forskning är också meriterande. God samarbetsförmåga och förmåga att slutföra avancerade uppgifter inom givna tidsramar är en betydelsefull egenskap vid tillsättningen. För anställningen krävs även goda kunskaper i att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Förmågan att syntetisera vunnen kunskap inom ett avgränsat område utifrån given litteratur samt förmågan att kommunicera i skrift kommer att bedömas via ett arbetsprov. Kvaliteten på godkänd magister-/masteruppsats kommer också att ingå i bedömningen.

Information

För fullständig annons, se vår hemsida
I doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring ingå med högst 20 %. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (ink 20% institutionstjänstgöring).

För frågor kontakta ämnesföreträdare professor Lars Nyberg 0920-49 39 26, lars.nyberg@ltu.se
För arbetsprov kontakta biträdande professor Ulrik Röijezon 0920-49 29 87, ulrik.roijezon@ltu.se

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Allmänna studieplanen: Studie planer för forskarutbildning inom filosofisk fakultet 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, referenser, arbetsprov, magister-/masteruppsats, samt CV/meritförteckning och examensbevis. För instruktioner gällande arbetsprov vänligen kontakta Ulrik Röijezon. Märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2019-04-14

Referensnummer: 918-2019