arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Projekttitel: Utveckling av nya emittermaterial för förbättrade organiska belysning (OLEDs and LECs)

Handledare (PI): Professor Anja-Verena Mudring (huvudhandledare); Dr. Guillaume Bousrez (Biträdande handledare).

Energi är en av de mest kritiska utmaningarna i samhället. Belysning är en av de viktigaste sektorerna där energiförbrukningen och därmed koldioxidavtrycket kan minskas. Av den anledningen är det viktigt att avancera belysningstekniken bortom den senaste tekniken.

Elektroluminescerande enheter som OLED (organiska ljusemitterande dioder) är de mest enkla ljuskällorna för direkt omvandling av elektricitet till ljus. Den enklaste elektroluminescerande anordningen, ännu enklare än en OLED är en ljusemitterande cell (LEC) av ett elektroemissivt material som är klamrat mellan två elektroder. Av den anledningen föreställs LEC:er som en lovande billig tekniklösning för storbelysning.

Bristen på LEC-enheter som kombinerar hög effektivitet och lång livslängd med utsläpp i primärfärgerna röd, grön och blå och deras kombination vit talar för närvarande mot användning av LEC-tekniken. Detta teknikgap ska stängas genom utvecklingen av nya emittermaterial.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av professor Anja-Verena Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se. Allmän information om arbetsplatsen, Institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på https://www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kemist

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat