arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysikalisk kemi med inriktning mot magnetisk resonanstomografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Projektet ”Studier av neurodegenerativa sjukdomar med multidimensionell diffusion-relaxations MRI” är ett samarbete mellan Lund Universitet (LU) och National Institutes of Health (NIH), USA.

Målet är att belysa sambanden mellan mikrostruktur, kemisk sammansättning och funktion av hjärnvävnad med fokus på neurodegenerativa sjukdomar och inflammation. Kandidaten kommer att utveckla och implementera nya sjukdomsmarkörer baserade på avancerade MRI-metoder, samt validera och överföra metoderna till kliniska tillämpningar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kandidaten kommer att vara inskriven vid LU och delta i ett exklusivt ”Graduate Partnerships Program” (GPP) med NIH under handledning av Daniel Topgaard (LU) och Dan Benjamini (NIH). Efter upp till ett års doktorandstudier i Lund med handledning av Topgaard kommer kandidaten att tillbringa resterande tid vid National Institute on Aging (NIA) i Baltimore, USA, med handledning av Benjamini. Det är därför en förutsättning att sökanden är villig att studera och bo i USA under villkoren för NIH Graduate Partnerships Program (https://www.training.nih.gov/programs/gpp/IndividualPartnership). Det övergripande målet för detta internationella samarbete är att främja vår förståelse av hur normalt och sjukligt åldrande leder till förändringar i hjärnans mikroskopiska struktur, vilket kommer att undersökas med de senaste och mest avancerade MRI-metoderna som bygger på handlarnas nyligen publicerad artiklar Benjamini et al., Brain 144, 800 (2021) och Martin et al., Neuroimage 245, 118753 (2021). Kandidaten kommer att ha tillgång till ett flertal prekliniska (Bruker Neo 500 MHz vid LU, Bruker Avance III 400 MHz och Bruker Neo 300 MHz vid NIA) och kliniska magnetkameror (Siemens 3T Prisma, Philips 3T MR7700 Ingenia och Siemens 7T Magnetom Terra vid NIH).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för fysikalisk kemi uppfyller den som har minst:

- 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- MSc eller civilingenjörsexamen inom kemi, fysik eller motsvarande.
- Avancerade färdigheter inom programmering i Matlab och/eller Python.
- Förmåga att studera och bo i USA, vilket inkluderar att uppfylla kraven för relevant visum.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Dokumenterad erfarenhet av användande av magnetresonansmetoder inom forskning, t ex ett examensarbete, är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Universitetet ansvarar för att kandidatens finansiering är säkrad för hela studietiden.

Inom detta projekt kommer kandidaten att finansieras genom ett stipendium via NIH Graduate Partnerships Program under studietiden i USA, medan kandidaten kommer att finansieras genom doktorandanställning under studietiden vid LU. I praktiken innebär detta att kandidaten kommer att vara anställd vid LU från och med antagningen till doktorandstudierna, men kommer att vara tjänstledig från doktorandanställningen för att istället finansieras av stipendiet under den del av studierna som äger rum i USA.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till