arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fysik med inriktning mot magnetiska material

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella, kemiska och magnetiska egenskaper hos material, men även acceleratorer och instrumentering för synkrotronljus. Vid avdelningen använder vi och utvecklar ett brett spektrum av synkrotronbaserade och ultrasnabba laserbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. En del av forskningen utförs vid MAX IV-laboratoriet (http://www.maxiv.lu.se/) i Lund som har en fjärde generationens synkrotron. Där är även en stark koppling till Lund Lasercentrum (http://www.llc.lu.se)  som ger tillgång till avancerade laserkällor. Vi har också en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi.

Arbetsuppgifter


Permanenta magneter är grundläggande komponenter i elektriska motorer och generatorer och har en nyckelroll i ersättningen av fossila bränslen och övergången till förnybara energikällor. En lovande strategi för att producera nästa generation högpresterande permanenta magneter är att bilda kompositmaterial uppbyggda av nanostrukturer bestående av magnetiskt hårda och mjuka material.

Målet för det här projektet är att producera och karakterisera magnetiskt hårda och mjuka nanotrådar och använda dom som byggstenar för magnetiska nanostrukturerade kompositmaterial. De magnetiska nanotrådarna genereras genom en unik teknik som är baserad på kontrollerad självorganisering av nanopartiklar som produceras i en gnistgenerator. Doktoranden kommer vara delaktig i att producera nanopartiklarna, generera nanotrådar och nanostrukturerade kompositmaterial, samt den strukturella och magnetiska karakteriseringen. Karakteriseringen kommer att ske med hjälp av elektronmikroskopi, magnetometri och synkrotronbaserad spektroskopi och avbildningsmetoder på MaxIV laboratoriet och andra synkrotroner runt om i världen. Således kommer den forskarstuderande få omfattande erfarenhet av flertalet viktiga produktions- och karakteriserings-metoder för nanomaterial. Projektet är i huvudsak experimentellt och kommer innebära arbete i olika laboratorier. Projektet kan även komma att innefatta programmering för att bearbeta och analysera data samt teoretiskt arbete såsom att sätta upp modeller för att tolka de experimentella resultaten. Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.   

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:528161/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning till