arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-11-20.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en ny institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vid institutionen bedrivs även utbildning i folkhälsovetenskap på grund-, avancerad och forskarnivå.

Utlysningen sker i enlighet med ett avtal mellan Karolinska Institutet och CHESS vid Stockholms universitet. Doktoranden kommer att vara anställd och ha sin arbetsplats vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och antagen till doktorandutbildningen vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer att vara en del av en interdisciplinär forskargrupp som arbetar med projektet ”De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik: Ett hälsoperspektiv”. Syftet med projektet är att identifiera sätt på vilka den svenska föräldraförsäkringen bidrar till att, direkt eller indirekt, upprätthålla, öka eller till och med skapa ojämlikheter i hälsa. Inom ramen för detta projekt och utifrån den sökandes eget intresseområde kan doktorandprojektet fokusera till exempel på hur hälsa kan påverka föräldraförsäkringsförmåner och utnyttjande av dessa förmåner; hur olika hinder för utnyttjande av föräldraförsäkringsförmåner kan påverka hälsa inom familjen; eller hur föräldraledighetssystemet kan ha olika hälsoeffekter för olika grupper i befolkningen (som migranter, studenter eller personer som lider av sjukdom). Doktoranden kommer att ha tillgång till svenska registerdata med detaljerad infomation om hälsa och sociala förhållanden. Anställningen är en god möjlighet för de kandidater som vill vidareutveckla färdigheter inom kvantitativ metod tillämpad inom området policyutvärdering och ojämlik hälsa.

Behörighetskrav

Information om behörighetskrav finner du i den fullständiga annonsen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga finner du i den fullständiga annonsen.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information om anställningen lämnas av docent Sol Juárez, sol.juarez@su.se.

För mer information om forskarutbildningen, kontakta studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Emilie Agardh, emilie.agardh@ki.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.