arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fjärranalys och ekosystem modellering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

För full text, vänligen tryck "ansök här" 

 

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att bedriva forskning inom SNSA-finansierat forskningsprojekt ”För att lösa komplexiteten i de arktiska gröna trenderna och kvantifiera vegetationsåterkopplingar med hjälp av satellitobservationer, markbaserade mätningar och jordsystemsmodeller”.

De specifika målen är:


- Att undersöka ekosystemets gröna och brunningstrender och deras klimat- och miljödrivare;
- För att undersöka överföringseffekter av säsongsmässiga avvikelser på ekosystemets produktivitet;
- För att kvantifiera biofysiska effekter av vegetationsresponser på klimatförändringar baserat på satellitbaserade produkter och en dynamisk vegetationsmodell;
- Att förutsäga biogeofysiska återkopplingar till klimatsystemet med hjälp av en global jordsystemsmodell.
Projektet omfattar intensiv fjärranalysdata och strävar efter att bidra till kunskap om ekosystemets reaktioner på klimatuppvärmningen, deras förhållande till miljödrivare och effekter på vegetationens återkopplingar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer


- Kurser som är relevanta för fysisk geografi, markbunden ekosystemdynamik, miljövetenskap, ekologi eller liknande ämne
- Bevisad erfarenhet av dataanalys med ett av programmeringsspråken på hög nivå (t.ex. Matlab, Python eller R) (en fördel)
- Bevisad erfarenhet av att använda eller lära sig en dynamisk global vegetationsmodell (en fördel)
- Bevisad erfarenhet av att bearbeta satellitdata, till exempel Landsat, MODIS och Sentinel-2 (en fördel)

Övriga krav:


- Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- Erfarenheter av att använda Linux-klusterservern eller cloud computing för stora dataanalyser är en fördel
- Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och i grupp

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. presentation i den internationella konferensen, deltagande i peer-reviewed publikationer
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-08-01 Visstidsanställning