arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i etnicitet och migration

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i Etnicitet och migration
med placering vid avdelningen REMESO, Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle, REMESO, grundat 2008, består av cirka 15 verksamma forskare och 5–10 verksamma doktorander. Forskning kompletteras med undervisning inom ISV och närliggande institutioner vid Linköpings universitet.

Etnicitet och migration utgör REMESO:s centrala forskningsfält, vilket internationellt ofta faller under benämningen Ethnic and Migration Studies, alt. International Migration and Ethnic Relations. REMESO utvecklar IMER-ämnet på forskarutbildningsnivå under benämningen Forskarutbildning i etnicitet och migration. Etnicitet och migration tillhör även ett av LiU:s och den Filosofiska fakultetens prioriterade forskningsområden. REMESO:s forskarutbildning är sedan 2008 integrerad med REMESO:s internationella forskarskola, Graduate School in Migration, Ethnicity and Society.

För anställningen är vi intresserade av att rekrytera en doktorand som förväntas delta i projektet Cultures of Rejection: Conditions of Acceptability in Socio-Spatial and Digital Environments in Contemporary Europe [CuRe]. Projektet genomförs av REMESO tillsammans med en forskargrupp bestående av forskare från universiteten i Wien, Belgrad och Rijeka (Kroatien) samt Leuphana Universitet i Lüneburg, Tyskland, som också koordinerar samarbetet. Projektet finansieras av Volkswagen-stiftelsen i Tyskland.

Forskningsprojektets utgångspunkt är att sociala förändringar och ekonomiska kriser de senaste årtiondena inneburit försämringar för stora befolkningsgrupper. De har reagerat genom att ta avstånd – bland annat gentemot invandring, politiska eliter, medier, europeisk integration och kvinnors rättigheter. Med etnografiska djupstudier av arbetsliv och vardagsliv i reella såväl som digitala miljöer, skall projektet spåra orsakerna till och bevekelsegrunderna för avståndstagandet, samt föreslå vägar framåt. Projektet sker i samarbete med fackförbund i den fem länderna, i Sverige med Handelsanställdas förbund.

Anställd doktorand kommer att genomföra sin forskarutbildning genom att arbeta huvudsakligen med den svenska delstudien i forskningsprojektet CURE men också genom att delta i projektets helhetsplanering samt i sammandragningar och workshops med övriga projektpartner. Utifrån studier inom ramen för projektet CURE färdigställer doktoranden sin doktorsavhandling och fullgör sin forskarutbildning enligt gällande utbildningsplan.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. Anställningen kräver att sökande har (1) examen på avancerad nivå i etnicitet och migration; (2) dokumenterad skicklighet i kritisk samhällsanalys; (3) dokumenterad skicklighet i avancerade fältarbetsmetoder och diskursanalys.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ISV är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9670&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.