arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Elektronik inom mätteknik och multispektral bildanalys

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för elektronikkonstruktion har verksamhet på Campus Sundsvall. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Avdelningens forskning utförs inom ramen för forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate, www.miun.se/stc).

Forskningscentret STC (Sensible Things that Communicate) söker en doktorand inom projektet MiLo – Miljön i kontrolloopen.

Forskarstudierna kommer att genomföras tillsammans med industriella partners i ett större projekt som integrerar teknologiutmaningar inom miljömätningar för följande tillämpningsområden: Flygplatser, Fiberbankar, Industrier och Skidanläggningar.

Arbetsuppgifter:

Doktorandtjänsten är fokuserad på multispektral avbildning inom våglängdsområdena NIR/SWIR (0.9-2.5µm) för karakterisering av stora ytor belagda med snö, vatten eller is. Snöns och isens egenskaper är ett viktigt forskningsområde för att exempelvis kunna studera miljö- och klimatförändringar över tiden. Vintersportanläggningar kommer direkt att påverkas av ett förändrat klimat vilket också inspirerar oss till att studera hur avancerad mätteknik kan användas över stora ytor för återkoppling och effektivisering av ytornas underhåll och drift. Vi tror dessutom att samma mätteknik kan användas för karakterisering av flygplatsernas rullbanor under vintertid. Multivariat analys av multispektrala bilder med hjälp av artificiell intelligens är en mätmetod som vi tror kan användas för att ge information om ytors karaktär. Kan vi skapa tillräckligt bra sådan information för att också förbättra och effektivisera underhållet av ytor? Denna forskning kan komma att omfatta experiment med multispektral kamera och bildupptagning under fältmässiga förhållanden där även optik och belysning blir viktiga komponenter i mätsystemet. 

För mer information kontakta: Docent Benny Thörnberg (benny.thornberg@miun.se)

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Erfarenheter av att arbeta med mätteknik, bildanalys, optik eller artificiell intelligens ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Handläggning:

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde:

Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information:

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Claes Mattsson claes.mattson@miun.se, Telefon, +46 (0)10 142 84 98, mobil, +46 (0)70 28 35 685 claes.mattsson@miun.se och Docent Benny Thörnberg, benny.thornberg@miun.se. Se även STCs hemsida.

Ansökan:

Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 31 december 2018.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

I denna rekrytering har Mittuniversitetet redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.