arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i didaktik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning

 • Ort

  Eskilstuna

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15?000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2019-03-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Inom ramen för försöksverksamheten Utveckling, Lärande och Forskning (ULF) söker Mälardalens Högskola (MDH), Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, en (1) doktorand i didaktik som vill ändra målexamen från licentiatexamen till doktorsexamen. Anställningen med mål att avlägga doktorsexamen är en tidsbegränsad anställning som motsvarar två års heltidsstudier (2 år). Aktivitetsgraden i forskarutbildningen planeras omfatta 80 % av heltid. Den totala utbildningstiden blir  då 2,5 år. Tillträde för anställningen är 2019-07-01. MDH genomför utlysningen av doktorandanställningen för att stärka kompetensen inom det prioriterade utbildningsområdet lärarutbildning. Inom försöksverksamheten ULF är ett tydligt fokus på samproducerad lärarutbildning, VFU på vetenskaplig grund samt att utveckla högskolans lärarutbildningar på vetenskaplig grund. Avhandlingens syfte och forskningsfrågor bestäms av doktoranden i samråd med utsedda handledare.

De som inbjuds att söka doktorandanställningen är doktorander som vill ändra målexamen från licentiatexamen till doktorsexamen. För att uppfylla villkoren för behörighet gäller, förutom vad som sägs nedan under rubriken Kvalifikationer, att den sökande:
 • är inskriven alternativt tidigare har varit inskriven i forskrutbildningsämne under området didaktik med licentiatexamen som målexamen
 • är anställd som adjunkt inom lärarutbildningen vid Mälardalens högskola alternativt är eller har varit antagen som kommunlicentiand och har sin anställning inom förskole-/skolverksamheten i kommun tillhörande Södermanlands län eller Västmanlands län
 • har en färdigskriven licentiatuppsats alternativt har ett manus som försvarats vid ett slutseminarium inför licentiatexamen (ska biläggas ansökan)
 • vid ansökan presenterar ett PM för vidare doktorandstudier (ska biläggas ansökan)
 • vid ansökan presenterar ett intyg från nuvarande alternativt tidigare huvudhandledare om att doktoranden bedöms kunna slutföra sina studier fram till doktorsexamen inom den tidsrymd som gäller för tjänsten (ska biläggas ansökan)
Forskarstuderande inskriven i forskarutbildningsämne under området didaktik eller annat ämne med målexamen doktor är inte behörig att söka den utlysta doktorandtjänsten, även om den forskarstuderande för övrigt uppfyller kraven.

Efter antagning sker anställning till doktorand. Den övriga tjänstgöringen ska utgöras av arbete på akademin alternativt inom ramen för nuvarande annan anställning.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100). Läs mer på: https://www.mdh.se/hogskolan/jobb/lediga-jobb

 

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Högskolan kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra en forskarutbildning med syfte att avlägga doktorsexamen.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Tor Nilsson, Vice akademichef

016-15 34 19

tor.nilsson@mdh.se


Michaël Le Duc, Facklig representant (SACO)

021-10 14 02


Susanne Meijer, Facklig representant (OFR)

021-10 14 89