arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap med fokus på AI-stödd IoT-säkerhet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 november

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Vi söker nu en ny medarbetare som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Låter det som din framtid?

Institutionen för datavetenskap (DIDA) är en av tre institutioner vid fakulteten för datavetenskaper. Den är BTH:s största institution med drygt 70 personer. Vid institutionen bedrivs forskning inom två stora områden: datalogi och datorsystemteknik samt visuell och interaktiv datavetenskap. Inom båda områdena pågår olika forskningsprojekt.

Arbetsbeskrivning


BTH inbjuder till en doktorandanställning (heltid) vid institutionen för datavetenskap (DIDA - Institutionen för datavetenskap) inom "AI-supported IoT security". Tjänsten finansieras av EU-projektet CELTIC-NEXT "Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes".

Internet of things (IoT) är genomgripande i det dagliga livet och i kritisk infrastruktur. IoT är särskilt använd inom smarta nät (smart grid) och smarta fabriker. Säkerhetshot och cybersäkerhetsincidenter som riktar sig mot sådana IoT-enheter och nätverk fortsätter att öka. IoT enheter som används idag har oundvikliga sårbarheter, t.ex. begränsade datorresurser, dynamisk nätverkskommunikation och strukturer, otillräcklig säkerhetsdesign och distribuerad artificiell intelligens (t.ex. federerad inlärning) i utkanten. Därför måste AI-drivna IoT-säkerhetsmekanismer utvecklas för att på ett heltäckande sätt förbättra nätverkssäkerheten, motståndskraften och den beräkningsmässiga intelligensen i resursbegränsade nätverk. Det vill säga att använda AI/DL för att hantera stora data och tillämpa pålitliga distribuerade algoritmer (t.ex. Blockchains) på arkitekturen för distribuerade system. 

Syftet med detta doktorandprojekt är att forska fram tekniska lösningar på ovanstående utmaningar inom IoT-områden. Projektet ger möjlighet att arbeta med alla intressenter i värdekedjan för smarta nät för att säkra dessa kritiska infrastrukturer. Doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt forskningsstudier, vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och kurser i den tredje cykeln (minst 80 %). Doktoranden förväntas samarbeta med sju svenska industripartners och 17 andra EU-partner i CELTIC-NEXT-projektet. I doktorandprojektet ingår regelbundna tjänsteresor till möten med projektpartnerna och internationella konferenser. 

Behörighetskrav


För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning. Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)).

Särskild behörighet


Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som avlagt examen på avancerad nivå inom tekniskt eller matematiskt- naturvetenskapligt område eller på annat sätt förvärvat kunskaper för att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i ämnet.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver de krav som beskrivs i arbetsbeskrivningen och bedömningskriterier för anställningen anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Civilingenjörsexamen i datavetenskap, programvaruteknik, IT-säkerhet, tillämpad matematik eller liknande.
 • Avancerade kunskaper inom minst ett av följande områden (t.ex. visat genom en masteruppsats): cybersäkerhet, IoT, ML, AI eller blockchain
 • Utmärkt problemlösnings- och programmeringsförmåga, inkl. AI och Blockchain-utveckling
 • Kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Visa förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Tjänstgöringsort: Karlskrona

Tjänstgöringsomfattning: 100% (80% forskning, 20% institutionstjänstgöring)

Lön: För Högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Tillträde: Enligt överenskommelse; så snart som möjligt, dock helst senast den 1 april 2023.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 4 år forskningstid. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Anställningen får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring varvid tiden kan förlängas till maximalt 5 år.

Sista ansökningsdag: 2023-01-09.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett ansökningsbrev, inklusive en redogörelse för din bakgrund och erfarenhet inom de relevanta områdena.
 • CV
 • Bevittnade kopior av betyg och examensbevis.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
 • Det tidigaste datum då tjänsten kan påbörjas.
 • Bilaga med befintliga publikationer (om relevant).
 • Länk till ditt examensarbete (uppsats eller motsvarande).
Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat