arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Biomedicinsk teknik

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  11 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ökad förståelse av mekanobiologiska principer i musculoskeletal vävnad

Mer information om tjänsten finns här:
https://lu.

mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:234347/

Arbetsuppgifter

Tjänsten fokuserar på att utveckla och genomföra experimentell karakterisering av vävnaderna från smådjur, inklusive hur belastning påverkar sammansättning, struktur och mekanisk funktion.

För senorna ligger fokus på hur det viskoelastiska kollagenet svarar på belastning. Experimentellt sker detta genom simultan mekanisk belastning och strukturella mätningar vid synkrotronanläggningar. Målet är att identifiera viktiga mekanismer för att återställa hälsenans mekaniska funktion tidigt och effektivt.

För mineralisering av ben så involverar det främst arbete med synkrotronbaserade mätningar från embryonala musben med olika grad av mineralisering. Framförallt används faskontrasttomograi, flouresence och låg och vid-vinkel spridning för att analysera mineralisering, tillväxtplatta samt mineralets sammansättning och kristallstruktur för att förstå samband mellan kalcium deposition och kristallisering och den resulterande benanatomin.

Sammantaget väger erfarenhet av mekanisk prövning, spridningsexperiment vid till exempel synkrotronanläggningar, labview eller data analys i matlab värdefullt.

Erfarenhet av arbete med vävnader från smådjur anses fördelaktigt.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även innebära medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max
20 % av arbetstiden. 

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:


- Forskningen fokuserar på att planera och driva experimentell karakterisering av ben och sen-vävnad, samt data analys.
- Tekniken inkluderar mekanisk prövning, avbildning, spridning och spektroskopiexperiment vid synkrotronanläggningar.
- Doktoranden förväntas assistera i handledning av MSc studenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biomedicinsk teknik uppfyller den som har:

- minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Kandidaten skall ha en bakgrund inom teknik (civilingenjör i e.g. medicinsk teknik, fysik, nanoteknik etc.), fysik eller motsvarande.
- Kandidaten skall kunna driva sitt projekt med en viss grad av självständighet, samt kunna skriva vetenskapliga publikationer.
- Kandidaten skall kunna handleda yngre forskare, till exempel examensarbetare.
 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:
- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av multidisciplinära miljöer är viktigt.
- Erfarenhet av experimentell material forskning, så som mekanisk prövning spridning eller spektroskopi är viktigt.
- Erfarenhet av synkrotronanläggningar anses positivt.
- Erfarenhet av avbildning med tomografi samt bildanalys anses positivt.
- Kunskap om benvävnad, senvävnad samt biomekanik anses positivt
- Internationell erfarenhet anses positivt.
- Mycket goda kunskaper i data analys, e.g. matlab, anses viktigt

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Hanna Isaksson

+46462221749


Johan Nilsson

+46462227532