arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  12 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Doktorand i beräkningsbiologi


Ämnesbeskrivning

Forntida arvsmassor (aDNA) har förändrat studierna av historia, vilket gör det möjligt för oss att direkt analysera tidig genetisk variation.

Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av mängden insamlat forntida aDNA och ett ökat antal publikationer, men otillräcklig information om tidsbestämning och geografiskt ursprung har begränsat användbarheten av insamlad data och resulterat i många felaktiga rapporter. Projektet syftar till att utveckla verktyg för maskininlärning för att datera aDNA och förutsäga det geografiska ursprunget av aDNA-materialet. Metoderna ska användas för att rekonstruera inhemska hästars ursprung och deras bidrag till framgången för de skandinaviska vikingarna.

Arbetsuppgifter


Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik, professor Patrik Eden, och professor Eske Willerslev (vid Copenhagen universitet) för att utveckla statistiska metoder för ett projekt inom populationsgenetik. Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar programmering och modellering. Projektet involverar också samarbeten med forskare inom andra discipliner, inklusive biomatematik, biostatistik, and molekylärbiologi.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Kraven på särskild behörighet för Biologi uppfyller den som har:

För behörighet att antas till forskarutbildning i ämnet biologi krävs att studenten har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom biologi tas under beaktande.

Övriga krav och meriter:


- Examen på mastersnivå med inriktning mot beräkningsbiologi, fysik, datavetenskap, statistik eller liknande fält.
- Utmärkta programmeringskunskaper i Python / R eller liknande språk och matematik/statistik.
- Kandidaten ska ha praktisk erfarenhet av genetik, erfarenhet av stora data, evolution, eller maskininlärningsmetoder.
- Kandidater bör ha ett intresse för biologi och mänsklig historia.
- Kandidater måste ha starka datorkunskaper med bakgrund i matematik, statistik, fysik, datavetenskap eller ett relaterat område.
- Kandidater bör ha erfarenhet av maskininlärningsmetoder.
- Bevis på förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som medlem i ett litet team.
- Kandidaten ska ha goda pedagogiska färdigheter samt god förmåga att undervisa.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

1. Personligt brev (din bakgrund, varför är du intresserad av anställningen, och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, dina mål, och startdatum)

2. CV inklusive en lista över publikationer.

3. En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor).

4. Din vetenskapliga publikation (om relevant för forskningsämnet).

5. Kontaktinformation för minst tre referenser.

6. Kopia av examensbevis eller motsvarande, intyg och betyg för MSc och BA-studier.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 mars 2021 eller snarast, enligt överenskommelse Visstidsanställning