arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biokemi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

ArbetsuppgifterEn doktorandanställning utlyses i biokemi.

Forskningsprojektet som skall bedrivas inriktar sig mot jämförande strukturella och funktionella studier av smärtreceptorer från insekter och människa. Ett långsiktigt mål är att identifiera selektiva agonister som aktiverar snytbaggens smärtreceptorer. Dessa receptorer utgör målproteiner för utveckling av gnaghämmande ämnen som kan användas i skogsbruket för att förhindra skador på granplantor. För att få mer kunskap om hur dessa målproteiner fungerar kommer en viss typ av smärtreceptorer (TRPA1-jonkanaler) från snytbagge och människa att överuttryckas, solubiliseras och renas upp från jästceller på liknande sätt som beskrivits i Moparthi et al., 2014 (Proc Natl Acad Sci U S A. 111(47):16901-16906) och Survery et al., 2016 (J Biol Chem. 291(52):26899-26912). Arbetet innefattar molekylärbiologiska metoder och olika biokemiska metoder för separation och analys av membranproteiner. Funktionella studier utförs på den framrenade receptorn efter att den inkorporerats i lipidmembran. Den strukturella karakteriseringen av framrenat protein, med eller utan agonist, sker i första hand genom röntgenkristallografi, men även med hjälp av cirkulär dikroism, dynamisk ljusspridning, tryptofan-fluorescens, crosslinking och masspektrometri. Proteinmodellering, dockningsstudier och riktad mutagenes utgör komplement i fördjupade analyser av agonisternas inbindingsställe.

KvalifikationerMinst 4 års avklarade akademiska studier med inriktning mot biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande. Avklarat laborativt examensarbete eller motsvarande. Masterexamen är meriterande. Praktisk erfarenhet av arbete med membranproteiner och ovan angivna metoder är meriterande.

Ansökningsförfarande:


Ansökan sker online och ska innehålla CV med kontaktinformation (email) till två referenspersoner, titel på examensarbete och summering, lista på kurser med betyg samt betygsavskrift för examen. Andra meriter kan inkluderas.

I ansökan skall:


- motiveras varför den sökande är en lämplig kandidat för den utlysta doktorandplatsen (1/2 A4 sida),
- en relevant forskningsfråga formuleras utifrån Moparthi et al., 2014 och Survery et al., 2016 (se ovan), och ett förslag ges på hur den kan adresseras praktiskt (1/2 A4 sida).

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Urban Johanson, professor

046-2224194