arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Vid Meteorologiska institutionen (MISU) på Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat forskare på KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/education/phd-studies.

Projektbeskrivning

Shelfhaven och kustnära hav är särskilt sårbara för förändringar av klimatsystemet. I de Nordeuropeiska shelfhaven finns viktiga fiskeintresse och samhälsinfrastruktur. Det finns många fysika processer i shelfhaven som vi fortfarande har lite kunskap om. Det är därför ytterst viktigt att utveckla en djup förståelse för dessa dynamiska processer som påverkar shelfhaven. Den utvalda kandidaten kommer att bli expert på shelfhaven och fokusera på hur vattenmassor från det öppna havet kommunicerar med shelfhaven, identifiera vilka moder av Nordatlantens klimatvariabilitet som är mest essentiella för att förstå de regionala havsnivåförändringar på shelfen samt identifiera drivmekanismerna bakom extrema havsyttemperaturer och deras koppling till den globala uppvärmningen. För att uppnå dessa mål, kommer den utvalda kandidaten i synnerhet använda sig av en rad olika satellitmätningar, men också kombinera dessa med havsmodeller, klimatmodeller och avancerade statiska modeller. Detta projekt är fullt finansierad av Rymdstyrelsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörighetskraven ska vara uppfyllda vid anställningens start.

Urval

Se fullständig annons.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Se fullständig annons.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av forskare Léon Chafik, tfn 08-16 40 06, leon.chafik@misu.su.se. För mer information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Följer lönestege för doktorander på Stockholms univesitet

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat