arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 december

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Universitetet bedriver ledande forskning inom datalingvistik, teoretisk lingvistik, journalistik och opinionsforskning vid flera institutioner och fakulteter. GRIPES är placerat vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Göteborgs universitet, och är knutet till centrum för lingvistisk teori och sannolikhetsstudier (CLASP). Det har också nära koppling till SOM-institutet och institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). GRIPES är en del av WASP-HS-programmet – humaniora och samhällsvetenskapliga delen av Wallenbergstiftelsernas program för AI och autonoma system.

 

Ämnesområde


Lingvistik eller datalingvistik eller journalistik, medier och kommunikation

 

Specifik ämnesbeskrivning


Tillämpning av tekniker inom datalingvistik, maskininlärning, teoretisk språkvetenskap, journalistik och/eller opinionsforskning för att skapa verktyg och resurser för att förstå hundvisslornas utmärkande drag, deras politiska och sociala effekter, deras spridning, deras effekter på individer och gruppers beteenden, deras kognitiva följder, allt vad gäller artificiell intelligens, autonoma system och agentbaserad simulering.

 

Ansökan


Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer. 

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:
 • Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför GRIPES-projektet är intressant för dig.
 • Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 • Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet. 
 • En projektplan om maximalt fyra sidor (ex. referenser, 11 p. typsnitt) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektplanen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektplanen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges. 
 • En lista på 2-3 namn med referenspersoner inom akademi eller arbetsliv (valfritt). 
Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat