arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Statsvetenskap söker en doktorand till en nystartad forskarskola inom Samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Du placeras inom ämnesgruppen för Statsvetenskap med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Nationalekonomi, Statsvetenskap, Rättsvetenskap och Historia. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Forskarskolans övergripande tema fokuserar på hur samhället kan förverkliga de globala målen för en hållbar utveckling (Agenda 2030), vilket kommer kräva nya former för samverkan och koordinering mellan aktörer, nya affärsmodeller, ny teknologi, samt förändringar av såväl lagstiftning, normer policyer och styrmedel. Förändringar som dessa kommer skapa både vinnare och förlorare, och också innebära mer djupgående utvecklingsmål- och värderingskonflikter.

Forskningen vid avdelningen är inriktad mot naturresurs-, miljö- och energifrågor och sker vanligen i en mångvetenskaplig miljö där även akademiska discipliner från teknisk fakultet kan ingå. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik samt beskrivningar och förståelse av politiska system. Ämnet fokuserar på frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsinriktningar är offentlig politik och förvaltning, institutionell teori, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

Arbetsuppgifter

Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen samhällsvetenskap och det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser, varav en del direkt kopplade till forskarskolan. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera Statsvetenskapliga problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kompetens och erfarenhet

För att antas till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet krävs att du har magisterexamen med huvudämne/område statsvetenskap (eller närliggande område), samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Bedömningskriterier och urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Den sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska- och analytiska förmåga gällande vetenskapliga produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

I samband med ansökan skall du lämna in en kort forskningsplan/idé om ca 3-5 sidor. Planen ska ta sin utgångspunkt i forskarskolans övergripande tema och skall innehålla syfte och frågeställningar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Forskningsplanens relevans och genomförbarhet kommer vara en ytterligare bedömningsgrund.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:
 • God metodologisk kännedom, särskilt inom kvantitativa metoder
 • Stark förankring i Statsvetenskaplig teoribildning
 • God samarbetsförmåga
 • Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser
Statsvetenskap strävar efter en jämn könsfördelning i sin forskarutbildning och ser därför gärna kvinnliga sökanden.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Simon Matti, professor och ämnesföreträdare, telefon 0920-492331, e-post: simon.matti@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 0920-492335, e-post: jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, din forskningsplan, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Referensnummer: 5014-2019
Sista ansökningsdag: 15 januari 2020