arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Rättsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Rättsvetenskap söker en doktorand om ramarna för en nystartad forskarskola inom Samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Du placeras inom ämnesgruppen för Rättsvetenskap med ett femtiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Nationalekonomi, Statsvetenskap, Rättsvetenskap och Historia. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Forskarskolans övergripande tema fokuserar på hur samhället kan förverkliga de globala målen för en hållbar utveckling (Agenda 2030), vilket förutsätter nya former för samverkan och affärsmodeller, ny teknologi, förändringar av lagstiftning och normer samt olika samhälleliga policys och styrmedel. Förändringar som dessa kommer inte bara att skapa vinnare och förlorare, utan också innebära mer djupgående utvecklingsmål- och värderingskonflikter.

Forskningen vid avdelningen är inriktad mot naturresurs-, miljö- och energifrågor och sker vanligen i en mångvetenskaplig miljö där även akademiska discipliner från teknisk fakultet kan ingå. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning.

Ämnesbeskrivning

Rättsvetenskap är studiet av rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har betydelse för miljö- och naturvård och som har samband med nyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi.

Arbetsuppgifter

Under studietiden förväntas du vara en del av forskningsmiljön vid avdelningen samhällsvetenskap och det innebär att du tränar på vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och valbara doktorandkurser, varav en del direkt kopplade till forskarskolan. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. För din forskarutbildning upprättas en individuell studieplan som följs upp terminsvis.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär även att du kommer att läsa kurser på annan ort, studieresor och konferensresor, vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens och avdelningens verksamhet varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och adressera Nationalekonomiska problem. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar.

Kompetens och erfarenhet

För att antas till utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet krävs att du har magisterexamen inom rättsvetenskap eller juridik, samt mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska och engelska.

Bedömningskriterier och urval

Urval och rangordning bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. De sökande kommer att bedömas utifrån presenterade meriter gällande djup och bredd i sin utbildning och utifrån sin kritiska- och analytiska förmåga gällande vetenskapliga produktion, såsom examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt eventuell annan skriftlig vetenskaplig produktion.

Erfarenhet av vetenskapligt skrivande, arbete inom forskningsprojekt (forskarassistent eller liknande), samt grundläggande förståelse och intresse för frågor som rör rätten i förhållande till en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar utveckling är meriterande.

Utöver ovanstående är följande meriterande för anställningen:
 • God metodologisk kännedom, särskilt inom miljö- och fastighetsrättsliga området
 • Stark förankring i rättsvetenskaplig teoribildning
 • God samarbetsförmåga
 • Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser
För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, professor och ämnesföreträdare, telefon 070-2209911, e-post: maria.pettersson@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 0920-492335, e-post: jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, din forskningsplan, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Referensnummer: 5013-2019
Sista ansökningsdag: 15 januari 2020