arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Produktinnovation

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 januari

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Produktinnovation söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Människa och teknik vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Människa och teknik med drygt sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Produktinnovation och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Industriell design, Arbetsvetenskap och Teknisk psykologi. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.  

Forskningsprojektet handlar om innovation i produktion, med koppling till det nationella strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030.

Ämnesbeskrivning

Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Projektbeskrivning

Forskningsämnet Produktinnovation fokuserar på olika aspekter av innovation i produktutvecklingsprocessen, allt från tidig idéfas till innovation i produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Projektet handlar om produktionsinnovation i tillverkningsindustrin, dvs innovationsprocesser och innovativa metoder inom produktionsområdet. I projektet ingår att utveckla arbetsmetoder och verktyg som lyfter fram och stöttar innovations- och hållbarhetsaspekter inom produktion i svensk tillverkningsindustri. Detta för att skapa goda förutsättningar för utveckling, nytänkande och innovation som främjar hållbar produktion och ökad konkurrenskraft. Projektarbetet genomförs i nära samverkan med företag och forskningsinstitut. Det innebär utveckling och operationalisering av metoder, utvärdering av effekter, samt att tillgängliggöra resultaten för industri och akademi nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett nationellt forskningsprojekt som innebär tätt samarbete med forskare och industrirepresentanter från svensk industri. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på att vidareutveckla och applicera arbetsmetoder och verktyg som lyfter fram och stöttar innovations- och hållbarhetsaspekterna inom produktion i svensk tillverkningsindustri. Projektet kommer att innebära fallstudier på så väl stora som små industriföretag. Du arbetar i en forskargrupp på Luleå tekniska universitet nära andra forskare och doktorander i forskarskolan Människa och teknik och den nationella forskarskolan som är knuten till programmet Produktion2030.

Forskarutbildningen ska resultera i en doktorsexamen efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20 % (vanligen i form av undervisning) ingår också. Arbetsuppgifterna är varierande, och du arbetar självständigt med allt från forskarutbildningskurser till att medverka vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under utbildningen ingår ett antal obligatoriska doktorandkurser där många läses tillsammans med doktorander i den nationella forskarskolan.

Vidare kommer du att få planera för och utföra empiriska studier, leda förändringsarbete, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling.

Placeringsort är Luleå men doktorandstudierna innebär en hel del studieresor, konferensresor och företagsbesök vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Du ges även möjligheter att påverka institutionens, avdelningens och ämnesområdets verksamhet.

Kompetens och erfarenhet

För behörighet krävs civilingenjörsexamen inom teknisk design, maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har god förmåga att uttrycka dig på såväl svenska som engelska, både i tal och i synnerhet i skrift. Dessutom kräver arbetssättet god samarbetsförmåga. Som doktorand förväntas du kunna jobba självständigt och ha ett driv att färdigställa ditt arbete.

För ytterligare information om Luleå tekniska universitets forskarutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Ämnesföreträdare Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, anna.ohrwall.ronnback@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920-491480, jorgen.normark@ltu.se.

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. 

Referensnummer: 5011-2019
Sista ansökningsdag: 26 januari 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat