arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet Kvalitetsteknik och logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

- med inriktning mot tillämpad verksamhets- och processövervakning i datarika miljöer 

Forskningsämnet Kvalitetsteknik och logistik söker en doktorand inom ramarna för en nystartad forskarskola inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Som doktorand inom forskarskolan blir du en del av forskningsmiljön inom avdelningen Industriell ekonomi med ca sextio anställda. Du placeras inom ämnesgruppen för Kvalitetsteknik och logistik med ett tiotal medarbetare och ingår i forskarskolan tillsammans med doktorander inom Entreprenörskap och innovation, Industriell marknadsföring och Redovisning och styrning. Forskarskolan kommer att starta under hösten 2019 och våren 2020.

Ämnesbeskrivning

Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt handlar om att studera företags och organisationers behov av och implementering av processövervakningsmetoder i de datarika miljöer som finns och växer fram i många branscher idag via bl.a. den fjärde industriella revolutionen och mätsystemsutveckling. Detta projekt ämnar undersöka hur företag och organisationer övervakar sina tillverkande processer likväl som övervakning av nyckeltal och andra viktiga prestandamått. Syftet med doktorandprojektet är att bidra till kunskap om hur företag och organisationer framgångsrikt kan arbeta med processövervakning datarika miljöer.

Arbetsuppgifter

Vi förväntar oss att doktoranden startar projektet med litteraturstudier på ämnesområdet. Parallellt med litteraturstudien behöver doktoranden tidigt skaffa sig en bra bild av hur företag och organisationer i olika branscher idag samlar in data, hur processövervakning ser ut och tillämpas idag och vilka behov som företag och organisationer beskriver. Här behöver doktoranden besöka både tillverkande och tjänsteproducerande företag i industrin såväl som organisationer i offentlig sektor – ett steg som sannolikt kräver kvalitativ datainsamling eller fallstudiebaserad forskning. Doktoranden förväntas delta i byggande av ett konsortium med intresserade organisationer för mer djupgående studier längre fram i projektet. Beroende på doktoranden och projektets utveckling kan även metodutveckling av processövervakningsmetoder bli aktuellt.

Som doktorand kommer du att ingå i en forskarskola inom Industriell ekonomi som har digitalisering och hållbarhet som övergripande teman. Ditt vetenskapliga arbete kommer att ske inom ovan beskrivna ämnesområde. Du kommer också att ansvara för att bygga och underhålla relationer med organisationer utanför universitetet som ingår i forskningsprojektet. Till dina uppgifter hör också att läsa doktorandkurser, genomföra och publicera forskning i internationella forskningstidskrifter, att bidra till och presentera vid internationella konferenser, och eventuellt också egen undervisning.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig till tjänsten krävs avlagd examen på magister, master eller civilingenjörsnivå. Lämplig bakgrund kan vara en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, eller andra liknande utbildningar. Du har ett starkt intresse av ovanstående problemställningar. En stark bakgrund rörande statistiska processövervakningsmetoder, tillämpad statistisk eller andra kvantitativa analysmetoder anses meriterande. Eftersom arbetet är kommunikativt, kräver vi goda kunskaper i engelskt skrivande. Goda kunskaper i svenska är meriterande eftersom du kommer att arbeta tillsammans med svenska organisationer. Samtidigt som tjänsten kräver samarbetsförmåga och kommer att arbeta tillsammans med andra forskare och doktorander i projekt och kurser är det också viktigt att du har ett eget driv och kan arbeta självständigt mot projektmålen. Att vara doktorand innebär att du finner nya lösningar på problem, kan argumentera för olika frågeställningar, klara av att hantera satta tidsramar med ett stort mått av osäkerhet. Detta gör att du behöver vara komfortabel med en sådan situation och att du behöver besitta innovativ förmåga. Arbetets karaktär med många kontakter med olika organisationer gör att social förmåga blir viktig.

För ytterligare information om Luleå tekniska universitets forskarutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på fyra år (upp till maximalt fem år), undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20 %. Vi ser gärna att du kan börja arbetet så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Biträdande Prof. Erik Vanhatalo, tel: +46(0)920-491720, e-post: erik.vanhatalo@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

För fullständig platsannons se; https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan. I ansökan bifogar du ett personligt brev där du reflekterar över projektets tema (ca en till två A4 sidor) samt varför du är lämplig doktorand för detta projekt. CV/meritförteckning, examensbevis (eller resultatintyg) och en uppsats/rapport/ex-jobb eller annan text som du skrivit som visar på din vetenskapliga kompetens ska bifogas.

Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2020
Referensnummer: 5021-2019