arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) ledigförklarar en heltidsanställning som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling.

Vid institutionen finns närmare 110 anställda. IDPP bedriver forskning och utbildning inom områden som berör utbildning, skola och lärande. Institutionens forskning är organiserad i tre större forskningsmiljöer: Didaktisk klassrumsforskning, Fenomenografi, variationsteori och learning study, och Kritisk utbildningsforskning. IDPP bedriver utbildning på avancerad- och forskarnivå och har stora uppdrag inom lärarutbildningen. Utbildning för hållbar utveckling är ett profilområde vid institutionen som också ansvarar för ett internationellt masterprogram i utbildning för hållbar utveckling.

Information om projektet och forskargruppen


Doktoranden kommer ingå i forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning och arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp som arbetar med det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Utbildning för hållbar utveckling i en ojämlik värld: Populationer, kunskap(er) och livsstilar. Forskargruppen leds av Docent Beniamin Knutsson vid IDPP. I forskargruppen ingår även Doktor Sofie Hellberg verksam vid institutionen för globala studier samt Docent Jonas Lindberg verksam vid institutionen för ekonomi och samhälle. Syftet med projektet, som är inspirerat av foucauldiansk teori om biopolitik, är att empiriskt undersöka hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i relation till olika populationer i olika socio-ekonomiska kontexter, samt vilka föreställningar om ”gröna” kunskaper och hållbara livsstilar som dessa utbildningsinsatser skapar. Forskningsprojektet bygger på empiriska studier av hur utbildning för hållbar utveckling implementeras i ett höginkomstland (Sverige), ett medelinkomstland (Sydafrika) och ett låginkomstland (Rwanda). Globala forum, aktörer och policyer för utbildning för hållbar utveckling kommer också studeras. Projektet bygger i huvudsak på kvalitativa forskningsmetoder såsom samtalsintervjuer, deltagande observationer och textanalys. För en något utförligare beskrivning av projektet se: https://idpp.gu.se/forskning/forskningsprojekt/i-en-ojamlik-varld

För ytterligare information om projektet är sökande välkomna att kontakta projektledaren på telefon +46(0)31-7862427 alternativt via e-post beniamin.knutsson@ped.gu.se.

Arbetsuppgifter


I doktorandens arbete ingår både forskarutbildning och avhandlingsarbete. Doktoranden kommer att ingå i ovan nämnda forskargrupp och arbeta med stöd av, och i nära samarbete med, forskargruppens medlemmar. Doktoranden kommer genomföra datainsamling i Sverige, Sydafrika och Rwanda, samt vid globala forum. Utöver detta kan doktoranden utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen (max 20%). Anställningen förlängs då med motsvarande tid.

För övrig information om tjänsten, kvalifikationerna och behörighetskrav och för att söka tjänsten, se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.