arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Affärsrätt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Affärsrätt
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Arbetsuppgifter

Denna anställning är främst kopplad till forskningsprojektet ”Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden?”, som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse.

Syftet med projektet är att studera förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform genom att svara på frågan om och i så fall hur en stiftelse kan används för långsiktigt och ansvarsfullt ägande av lokalt förankrad näringsverksamhet. Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar juridik och företagsekonomi. Projektgruppen besitter kunskaper inom entreprenörskap, familjeföretagande, bolagsrätt, stiftelserätt, företagsstyrning och externredovisning. Projektet är knutet till Center for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO) och är ett samarbete mellan Jönköping International Business School (JIBS), Linköpings universitet och Lunds universitet. Inom projektet vill vi anställa två doktorander, en i företagsekonomi och en i rättsvetenskap. Doktoranderna utformar självständigt sina avhandlingsarbeten inom ramen för projektets forskningsagenda. En rättsvetenskaplig avhandlingsstudie inom projektet skulle exempelvis kunna beröra stiftelserätt, bolagsstyrning, skatte- och redovisningsrätt, finansieringsfrågor eller koncernrättsliga spörsmål. Anställningen innebär en unik möjlighet att företa forskarstudier inom affärsrätt med stöd av en tvärvetenskaplig forskargrupp och delaktighet att bygga en svensk långsiktig kunskapsnod om näringsdrivande stiftelser.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag. Sådant institutionsarbete får, innan doktorandexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid och i så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid.

Din arbetsplats

Avdelningen för Affärsrätt har ca 20 anställda och hör till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Inom avdelningen bedrivs utbildning inom det affärsrättsliga fältet med affärsjuridiska kandidat- respektive masterprogram. Därtill ges kurser inom flera andra utbildningsprogram samt fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå. Avdelningen bedriver även forskning och forskarutbildning inom det affärsrättsliga området, inte sällan i tvärvetenskapliga projekt. Som doktorand ingår du i denna intressanta forskningsgemenskap. Som medlem i forskningsprojektet ”Förutsättningar och villkor för entreprenörskap i stiftelseform: långsiktig och hållbar utveckling på landsbygden?” bjuds du även in att vara delaktig i forskningscentret CeFEO, www.cefeo.se. Mer information om avdelningen finns här: https://liu.se/organisation/liu/iei/aratt

Kvalifikationer

Du har avlagt magisterexamen i juridik/affärsrätt eller har motsvarande kompetens.

Ansökan ska inkludera CV och dokument som stödjer dina kvalifikationer inklusive examensarbete samt eventuella andra publikationer. Därtill ska ansökan inkludera antingen en tentativ forskningsplan som anger tilltänkt ämne, syfte och frågeställningar, gärna med förslag på metodologiskt angreppsätt och positionering i förhållande till den nationella och internationella forskningsfronten, eller en avsiktsförklaring i vilken du beskriver ditt forskningsintresse, ca 3–8 sidor.

Den sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildning. Utbildningen avslutas med doktorsexamen i affärsrätt. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Under hösten 2022 enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 augusti 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen sätts enligt en fackligt förhandlad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat