arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand hälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vi söker en doktorand i Hälsovetenskap, Campus Östersund, till ett projekt inom praktiknära idrottsforskning och ämnesområdet Idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Svenska Skidskytteförbundet (SSSF) inom ramen för idrottsforskarskolan med Gymnastik och idrottshögskolan (GIH) och Riksidrottsförbundet. Det övergripande syftet med forskningen är att öka den praktiknära kunskapen för optimering av prestationsförmågan som sedermera skall kunna kopplas till specialförbundets verksamhet.

Doktorandstudiernas innehåll

Doktorandprojektet syftar till att förbättra förutsättningarna för ökad idrottsprestation för såväl enskilda aktiva som på gruppnivå. Detta ligger i linje med Riksidrottsförbundets mål 2025 som innefattar att svensk idrott skall nå fler idrottsliga framgångar internationellt. Doktorandprojektets innehåll väljs i samråd med SSSF då forskningen sker i nära samverkan med specialförbundet. Forskningen inom ramen för denna anställning kan utföras med fördel som fältarbete vid träningar eller tävlingar på plats vid exempelvis Nationalarenan för Skidskytte i Östersund.

Behörighet och bedömningsgrunder: 
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng inom för inriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt såväl som skriftligt, är ett krav. Avlagd master-, eller magisterexamen inom ämnesområdena Idrottsvetenskap, Idrott & Hälsa, Idrottsmedicin- eller biomedicin med inriktning träning är en lämplig bakgrund för anställningen.

Tidigare erfarenheter att arbeta inom specialförbund med utvecklingsfrågor och tränarskap är meriterande. Även erfarenheter av att arbeta i forskningsprojekt samt att undervisa är speciellt meriterande. Då forskningen skall bedrivas i samverkan med SSSF inom ramen för idrottsforskarskolan samt internationella samarbetspartners är mycket goda färdigheter i det svenska och engelska språket, både i tal och skrift, meriterande.

Personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål kring området praktiknära idrottsforskning relaterat till skidskytte skall inkluderas i ansökan.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i Högskoleförordningens 5 kap.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i Hälsovetenskap. Förutom doktorandstudier kan institutionstjänstgöring om 20% ingå i anställningen, som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningens omfattning: Heltid varav 20-50% hos Svenska Skidskytteförbundet

Information:  Glenn Björklund, centrumledare Nationellt Vintersportcentrum, tfn 010 – 142 81 49, ämnesföreträdare Marko Laaksonen tfn 010 – 142 83 84, Rikard Grip, generalsekreterare SSSF, tfn 070 – 372 14 05, eller prefekt, Sture Espwall, tfn 010 – 142 79 93.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en styrkt meritförteckning med kopior av examensbevis, samt övriga handlingar som åberopas. Den ska också innehålla en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och visioner i förhållande till det i ovan beskrivna projektet.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-08-15.  

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning