arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Direktör och avdelningschef, ny avdelning Miljöanalys

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

Havs- och vattenmyndighetens arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning våra vattenresurser, både i havet, i sötvatten och inom fisket. Vi samverkar och förankrar vårt arbete med alla berörda, både nationellt och internationellt. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter och skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt. På HaV är vi öppna, kompetenta och ansvarstagande i vår myndighetsutövning och har vår placering i centrala Göteborg.

Uppdraget som direktör och chef för avdelningen för miljöanalys innebär att du har ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet inom det breda området miljöanalys i enlighet med Agenda 2030, EU och nationella mål, strategier och regelverk samt HaV:s verksamhetsstrategi.

I uppdraget ingår att rättssäkert ansvara för miljöinformationsförsörjning, miljöövervakning och uppföljning av miljömål samt internationellt utvecklingsarbete.  Du säkerställer samordning och ger stöd till regeringskansliet inom avdelningens ansvarsområden i nära samverkan med myndighetens ledningsstab.

Avdelningen för miljöanalys som formellt bildas 1 september 2020 består av cirka 40 medarbetare fördelade på fyra enheter:

- Miljöövervakning
- Miljöinformation
- Miljöuppföljning
- Internationell utveckling

Kvalifikationer

Krav

Vi söker dig som för uppdraget har


- relevant akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande
- minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet, varav 3 - 5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget
- dokumenterat goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom
- dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med digitaliseringens möjligheter inom informationsförsörjning för förvaltning
- dokumenterad erfarenhet av EU-arbete
- god operativ erfarenhet, kompetens och förståelse för avdelningens förvaltningsområden och ett intresse att arbeta inom hela myndighetens förvaltningsuppdrag från källa till hav
- dokumenterad erfarenhet och mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.

Din chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet och det krävs att du har

- dokumenterad ledarskapsutbildning
- erfarenhet av att leda andra chefer
- erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.

Meriterande


Det är till din fördel om du har

- doktorsexamen inom relevant ämnesområde
- dokumenterad erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete
- dokumenterade erfarenheter av miljöanalys och digital miljöinformationshantering för hållbart nyttjande av vatten- och havsresurser i Sverige, EU och globalt
- kunskap om forskning, utveckling och innovation för att utveckla en hållbar vatten- och havsförvaltning.

Egenskaper, färdigheter och förmågor som chef och ledare på HaV
Du är en person med mycket god kommunikativ förmåga vilket ger dig rätt förutsättningar för att representera myndigheten i externa uppdrag i Sverige och internationellt samt i frågor med media.

Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare kan du tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Det innebär att du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.  Du ser helheten, kan prioritera och integrera olika delar av verksamheten till en helhet och har god omvärldsorientering. Vi ser också att du har förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, du sätter upp och håller tidsramar. Du har en mycket hög analytisk förmåga som du kan omvandla till strategiska arbetssätt för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

På Havs- och vattenmyndigheten vill vi ha ett kommunikativt, ansvarstagande och engagerat ledarskap. Genom ett hälsofrämjande och inkluderande förhållningssätt skapar du arbetsglädje. Du skapar förutsättningar för dina medarbetare att trivas på jobbet och prestera. Att vara ledare handlar mycket om att ta tillvara sina medarbetares kompetens och initiativkraft. Du har ett kommunikativt ledarskap som präglas av öppenhet, närvaro och en förmåga att tydliggöra mål och förväntningar, även i tider av förändring. Som ledare agerar du förebild och möter medarbetarna med respekt, lyhördhet och intresse. Du ger och söker konstruktiv feedback och skapar tillit och förtroende i dialog med dina medarbetare.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som direktör med förordnande som avdelningschef. Tillträde snarast efter överenskommelse. Vi kan erbjuda ett mycket utmanande och spännande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters promenad från Centralstationen i Göteborg.

Övrigt

I rekryteringen samarbetar vi med Cordovan Career.

Tänk på att de handlingar som du ger in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Tänk också i övrigt på att i första hand skriva det som du bedömer är direkt relevant i förhållande till kraven i jobbannonsen.  

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning