arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till verksamhetsområdet för statistik och beslutsstöd i Stockholm

 • Yrkesroll

  Platschef/Områdeschef, försäkringskassa

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.
Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.

Analysavdelningen har en central roll i att stödja Försäkringskassan som kunskapsmyndighet. Våra mål är att ta fram kunskapsunderlag som stödjer beslutsfattare både inom och utanför Försäkringskassan samt att sprida kunskap i samhällsdebatten. Viktiga mottagare är Försäkringskassans ledning, regeringen, andra myndigheter, intresseorganisationer, forskarsamhället och även allmänheten.

Verksamhetsområde Statistik och beslutsstöd (AAS) är ett av två nybildade verksamhetsområden inom avdelningen och består av fem områden. Verksamhetsområdet ansvarar för förvaltning och utveckling inom business intelligence såsom beslutsstödsinformation/produktionsstatistik, prognoser om ärenden och utgifter, operativt beslutsstöd för att identifiera ärenden och aktörer som blir föremål för olika slags åtgärder, (exempelvis riskbaserade kontroller eller differentierad handläggning), Sveriges officiella statistik inom socialförsäkringen, samt avdelningens dataförsörjning.

Vi söker nu en chef till detta nya verksamhetsområde. Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Ditt övergripande uppdrag är att genom områdescheferna på verksamhetsområdet leda den löpande verksamheten och utvecklingsarbetet. Du förväntas identifiera och driva strategiska frågor för ditt ansvarsområde samt även strategiska frågor som är gemensamma för avdelningen. Vissa av dessa har du ett särskilt ansvar för. Du har personalansvar och budgetansvar för verksamhetsområdet och leder arbetet med hjälp av de fem områdescheferna. På verksamhetsområdet arbetar ett 50-tal medarbetare. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och i nära samarbete med dina kollegor. Som chef för verksamhetsområde statistik och beslutstöd rapporterar du till chefen för analysavdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du kommer att vara med och driva det förändringsarbete som avdelningen påbörjat genom den nya organisation som kommer att implementeras under hösten med start i september.

Ditt engagemang i ledarskapet är viktigt och du har erfarenhet av att leda andra via chefer. Den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du balanserar kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet och erbjuder därigenom medarbetarna en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du är en god ledare och har en väl utvecklad förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.

Kvalifikationer


Vi söker dig som:
 • har samhällsvetar-, eller civilingenjörsexamen eller annan relevant examen alternativt erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
 • har erfarenhet av att arbeta med statistik, uppföljning, utvärdering.
 • har god ledarskapsförmåga och erfarenhet av att arbeta som chef
 • kan leda, motivera och samordna en grupp samt skapa engagemang och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål.
 • har strategisk förmåga och ett brett perspektiv på frågor genom att se på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
 • är lugn, stabil och har en förmåga att behålla perspektiv och fokusera på rätt saker även i pressade situationer. Kan göra väl avvägda prioriteringar samt visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.
 • kan sätta upp och hålla mål och tidsramar samt har en uthållighet att driva utveckling och andra aktiviteter tills avslut eller resultat uppnåtts.
 • är skicklig på att samarbeta och samverkar effektivt med andra genom en god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt.

Meriterande:

 • erfarenhet av att leda andra chefer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt


Tillsvidareanställning, heltid med tillträde den 1 januari 2022 (eller enligt överenskommelse). Placeringsort: Telefonplan, Stockholm. Slutkandidaten kommer genomgå säkerhetsprövning och arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i urvalsarbetet.

Kontaktpersoner


Chef (för frågor om tjänsten): Gabriella Bremberg, 010-118 33 50. HR-specialist (för frågor om rekryteringsprocessen): Stefan Dahlberg 010-116 45 16. Fackförbundet ST: Annika Borg, 010-116 3474, Saco-S: Lars-Göran Karlsson, 010-116 92 52, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast den 26:e september 2021. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Platschef, försäkringskassa/Områdeschef, försäkringskassa

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat