arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till Naturavdelningen

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  20 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner och ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Länsstyrelsen i Jönköpings län är en arbetsplats med cirka 260 medarbetare.

Vi söker dig som har ett genuint natur- och samhällsintresse och vill vara med och påverka och driva förändring i en kunskapsintensiv verksamhet med fokus på hållbar utveckling för Jönköpings län.

ARBETSUPPGIFTER

Rollen som avdelningschef
Som avdelningschef har du ansvar för att skapa goda förutsättningar för avdelningens verksamheter och leda och stötta chefer och medarbetare i deras arbete. Du har ansvar för att planera, utveckla och samordna avdelningens verksamhet genom verksamhetsplanering, uppföljning, personalplanering, arbetsmiljö och ekonomi. Du har också en viktig roll som arbetsgivarrepresentant där du bidrar till ett aktivt medarbetarskap och ett gott ledarskap genom att utgöra en god förebild.

Uppdraget innefattar kontakter på lokal, regional och nationell nivå där du samverkar med myndigheter samt intresseorganisationer. Du representerar myndigheten i avdelningens frågor såväl internt som externt och är därigenom en viktig del i vårt strategiska arbete gällande samverkan och dialog. Det är en spännande och viktig roll med möjligheter att påverka och medverka till utvecklingen av länet.

Som avdelningschef ingår du i Länsstyrelsens ledningsgrupp, med gemensamt ansvar för utvecklingen av myndighetens hela verksamhet. En viktig uppgift är att driva och utveckla samverkan med andra avdelningar inom länsstyrelsen.

Sveriges 21 länsstyrelser har ett nära samarbete och utvecklar successivt gemensamma lösningar. Du kommer att på flera sätt bli involverad i detta arbete.

Naturavdelningen

Naturavdelningen består av ca 90 medarbetare och verksamheten är fördelad på fem enheter: Varje enhet leds av en enhetschef som tillsammans med avdelningschefen utgör avdelningens ledningsgrupp.

Naturavdelningen ansvarar för naturvård och vattenfrågor, bland annat prövning och tillsyn inom naturvård och har uppgifter i fråga om naturskydd och naturvård. Avdelningen ansvarar även för artfrågor, vilt- och rovdjursförvaltningsfrågor samt kalkning, fiske, vattenskydd, vattenverksamheter och vattenförvaltning. Avdelningen har samverkan med andra avdelningar inom länsstyrelsen samt med andra län och berörda centrala myndigheter. Avdelningen arbetar aktivt med förvaltning och utveckling av länsstyrelsegemensamma IT-stöd inom miljöområdet.

Avdelningens uppdrag formas av länets naturgivna förutsättningar. Jönköpings län är ett inlandslän på småländska höglandet som karaktäriseras av skog, ett småbrutet jordbruk och rik tillgång till sjöar och mindre vattendrag. Det finns en mängd värdefulla områden och arter, där förvaltningen av Vättern, Sveriges kanske mest unika sjö och högmossen Store mosse nationalpark, där avdelningen ansvarar för ett prisbelönt naturum.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda i en kunskapsintensiv organisation.

Du har en akademisk utbildning med inriktning mot naturvetenskap, offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, eller annat som bedöms likvärdigt. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift. Meriterande är erfarenhet från offentlig sektor, myndighetsarbete, kunskap om det svenska miljöarbetet, miljöbalken och tillsynsarbete.

Du har en god samarbetsförmåga, är en coachande och förtroendeskapande ledare med förmåga att delegera. Ditt ledarskap är kommunikativt, tillitsfullt och engagerat med en helhetssyn på verksamheten och intresse för verksamhetsutveckling. Du är utåtriktad och bra på att företräda verksamheten utåt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varför svenskt medborgarskap är ett krav. Säkerhetsprövning genomförs inför beslut om anställning.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet. Vi är en modern myndighet med en lång historia av att arbeta för en hållbar utveckling av Jönköpings län.

Vi verkar som en samlande kraft för länet. Vi skapar samhällsnytta genom kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, prövning, ekonomiskt stöd, tillsyn och kontroll. Vi har en viktig uppgift vid hantering av samhällskriser som t ex torka, brand, översvämningar och pandemier.

Länsstyrelsen är en kunskapsintensiv myndighet med ett brett ansvarsområde. Vi arbetar bland annat med frågor som rör miljö, natur, landsbygdsutveckling, näringsliv, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och bostäder.

Bredden i vårt uppdrag ger våra 265 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, möjligheter att växa och att bidra till en god samhällsutveckling.
Att vara professionella, engagerade och samverkande vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.
Länsstyrelsen är inne i en utvecklingsfas med flera spännande utmaningar som påverkar verksamheten, bland annat digitalisering och implementering av Agenda 2030.

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens verksamhet på www.lansstyrelsen.se/jonkoping

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Sektionschef, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-06-01 Anställningen är tillsvidare, med ett förordnande som avdelningschef på 4 år. Tillträde 1 juni 2021 eller efter överenskommelse.